Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"yn cynnig llawer o fwynhad"

cylchgrawn Fanfare, UDA

Gwrando

Adolygiadau

(I'r Pedwar Gwynt) "Darn rhyfeddol o ddramatig...darn syfrdanol, llawn bywyd" (Wales Arts Review); "hydeiml ac yn gafael yn emosiynol...creadigaeth gwirioneddol hudolus a gododd i'r uchelfannau" (Seen and Heard International)

“[Mae wedi gwneud] cyfraniad o bwys i gerddoriaeth Cymru” (World Cultures: Wales)

“Mae Agorawd yr Wyddfa apelgar Gareth Glyn yn arddangos naws swynol a thelynegol” (Journal Into Melody)

“Bravo!” (International Record Review)

“Agorawd yr Wyddfa feistrolgar Gareth Glyn” (BBC Music Magazine)

“Rhai alawon godidog” (Classical Music Web)

“yn llawn i’r ymylon o alawon a ffraethineb hwyliog” (Classical Net Review)

“lliwgar ac amrywiol” (International Record Review)

“hiraethus, tyner a chain” (Abeille-Musique, Ffrainc)

“yn cynnig llawer o fwynhad” (cylchgrawn Fanfare, UDA)

“darganfyddiad hyfryd” (cylchgrawn Classic FM)

Dyfyniadau o adolygiad gan MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill:

Mae hon yn gryno-ddisg benigamp...

Mae Noson yn yr Opera wedi ei roi at ei gilydd yn dda, a’i sgorio’n hyfryd.....

Mae Welsh Incident yn ddarn gwych.....un o’m darganfyddiadau o 2011!.....

Mae’r Microncerto i fas dwbwl a cherddorfa yn gampwaith bach. Mi ddylai fod yn ffefryn ar gyfer y Proms...

Mae’r Consierto i Utgorn, sy’n creu cryn argraff, yn gonsierto o bwys mawr ddylai fod yn repertoire pob utgornydd da....

Mwynheais Cariad yn fawr – cerddoriaeth ysgafn ar ei orau, gyda digonedd o alawon a harmonïau hyfryd, a cherddorfáeth effeithiol. Ardderchog!

Mae Gwylmabsant yn un i godi’r to!....

Mae’r Gyfres Fechan i Linynnau yn haeddu lle gyda’r goreuon o blith y darnau i gerddorfa linynnol yn y repertoire o gerddoriaeth Brydeinig...

Gareth Glyn yw un o’r cyfansoddwyr gorau sy o gwmpas ar hyn o bryd.....

Bookmark and Share