Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"swynol a thelynegol"

Journal Into Melody

Gwrando


CV

Ganed Gareth Glyn ym Machynlleth ym 1951, ond symudodd ym 1978 i Ynys Môn, sydd, drwy ei thirlun, hanes a chwedloniaeth, wedi bod yn ddylanwad allweddol ar ei waith fel cyfansoddwr.

Cafodd ei weithiau eu darlledu gan y BBC pan oedd yn dal yn astudio cerddoriaeth yng Ngholeg Merton, Prifysgol Rhydychen.

Cafodd ei weithiau eu comisiynu a’u perfformio gan gerddorfeydd, ensembles a bandiau blaenllaw: yn eu plith Cerddorfa Symffoni Llundain (yr LSO), Cerddorfa Gyngerdd y BBC, Cerddorfa Symffoni Gogledd Carolina, Cerddorfa BBC yr Alban, Cerddorfa Ffilharmonig Strasbwrg, Cerddorfa Ulster, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, I Musici de Montréal a Cherddorfa’r Bale Brenhinol, yn ogystal ag unawdwyr megis Bryn Terfel, Catrin Finch a Charlotte Church.

Caiff ei weithiau corawl lluosog i gorau o bob math eu canu drwy’r byd, ac mae yn eithriadol o flaenllaw ym myd corau meibion – mae Clychau’r Gog bellach yn ei bedwerydd argraffiad, ac mae Heriwn, Wynebwn y Wawr yn cael ei ystyried yn un o ddarnau corawl Cymreig gwreiddiol gorau yr hanner canrif diwethaf.

Ymhlith cyfansoddiadau Gareth Glyn mae darnau cerddorfaol, siambr, gweithiau unawdol offerynnol a lleisiol, dramáu cerdd, caneuon a chylchoedd caneuon i broffesiynolion, amaturiaid a phlant, cerddoriaeth i fandiau pres a darnau ar raddfa eang i gerddorfa, actorion a chyfranogiad cynulleidfa; mae wedi gweithio ers tro gyda phif gerddorfeydd mewn sawl rhan o’r byd yn darparu darnau arbenigol fel EGAD a Strings on the Wing, y mae modd eu perfformio gan offerynnwyr o sawl gwahanol allu ar yr un pryd – o ddechreuwyr rhonc i unawdwyr cyngerdd.

Mae nifer fawr o’i weithiau wedi’u cyhoeddi (Spartan, Gwynn, Curiad, Adlais, Alaw, Chanterelle) a’u recordio (ASV/Universal, Sain, Laserlight ac eraill).

Cafodd Gareth Glyn ei urddo’n Gymrawd er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor, a’i ddyrchafu’n Dderwydd er Anrhydedd yng Ngorsedd Beirdd yr Eisteddfod Genedlaethol, am ei wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru.

Bookmark and Share