Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"swynol a thelynegol"

Journal Into Melody

Gwrando

cv-old.jpg

CV

Mae Gareth Glyn, sy’n enedigol o Fachynlleth, yn gyfansoddwr llawn-amser sydd wedi byw yn Sir Fôn ers 1978.  Mae’r ynys, drwy ei thirlun, hanes a chwedloniaeth, yn parhau i fod yn ddylanwad allweddol ar ei waith, fel ag y mae ei hunaniaeth Gymraeg.

Mae ei gannoedd o gyfansoddiadau yn cynnwys symffoni, consiertos, agorawdau a darnau cerddorfaol eraill.  Mae’n cael ei gyfri’n un o brif gyfansoddwyr corawl Cymru, ac mae rhai o’i ganeuon unawdol, megis Llanrwst a Seithug, yn rhan o repertoire ein cantorion mwya blaenllaw. Cyfansoddodd y gerddoriaeth ar gyfer nifer o ddramáu cerdd gan gynnwys Magdalen, 3-2-1 a Gwydion, a cafodd ei opera Wythnos yng Nghymru Fydd (a deithiodd drwy Gymru yn 2017) ei dyfarnu’r Cynhyrchiad Gorau yn yr Iaith Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018.

 

Bookmark and Share