Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

 

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"lliwgar ac amrywiol"

International Record Review

Gwrando

Caneuon Ysgafn

Y Ddwy Fro       

Cân o groeso, ar gyfer unawdwyr, côr a band

2008


Ble Cawn ni Fynd?    


cân bop    


2005


Boed i'r Arglwydd Wenu Arnoch


deuawd S/A  


2005


I Sir Fôn  


Cân groeso, ar gyfer lleisiau a band   


2003


Duwch y Dyfroedd  


c ân i Ysgol y Preseli


1999


Hon Yw Ein Bro   


cân i Ysgol y Preseli    


1999

 

Tyrd am Dro  


Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 


1998


Cân y Forwyn Ffrengig  


cân ysgafn  


1997


Awn ar Streic      


Cân o'r ddrama gerdd "Streic!"         


1996

Bargian

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 

1996

Byddigions 

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!"  

1996

Call in the Troops!    

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 

1996

Cân y Ddwy Fam 

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 

1996

Cân y Menai Arms   

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!"      

1996

Cân yr F.A. Cup 

cân ddychan    

1996

Daliwn yn Gadarn  

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 

1996

Dros Iwerydd   

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!"

1996

Gadael ar Ol     

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!"  

1996

Mae 'na Waith yn y Castall     

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!"    

1996

Nid Oes Bradwr yn y Ty     

Cân o ddrama gerddCân o'r ddrama gerdd "Streic!"

1996

Punt y Gynffon    

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 

1996

Pwy Wyt Ti'n Feddwl Wyt Ti?

Cân o'r ddrama gerdd "Streic!"     

1996

Cariad (cân ysgafn)      

cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal"   

1995

Cecil a Michael          

cân ddigri   

1995

Chic Chic Chicago      

cân yn arddull y dauddegau    

1995

Beth yw'r Gwir?        

cân o'r ddrama gerdd "Nid Eiddo Merch" 

1994

Deffro'r Dychymyg     

cân o'r ddrama gerdd "Nid Eiddo Merch"

1994

Bradwr yn ein Plith    

cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"  

1993

Cân Cyfeillgarwch     

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant   

1993

Cân Ddistaw'r Smyglwyr    

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant  

1993

Cân Diolch a Maddeuant        

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant      

1993

Cân Drist y Merched (o Y Gwyndy)    

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant       

1993

Cân Prysurdeb       

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant     

1993

Cân Restio   

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant 

1993

Clymu'r Ceiliog Gwynt   

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant     

1993

Cymedroldeb!     

cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"     

1993

Daliwn y Ffrwynau yn Dynn    

cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"  

1993

Daw y Dydd            

cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"   

1993

Meddygon Esgyrn Môn

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant     

1993

O, Cenwch i'r Arwr  

cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"         

1993

Rhubanau        

cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"  

1993

Sâl Môr   

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant       

1993

Siwgwr Candi       

cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"  

1993

Ymdeithgan a Chân y Byddigions  

Cân o Y Gwyndy, drama gerdd i blant     

1993

Cytuno i Anghytuno 

deuawd ddigri      

1992

Dewch, Dilynwn Ef     

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

1992

Dwed Wrthym Pam    

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

1992

Enwch Chi y Pris   

cân o'r ddrama gerdd Magdalen        

1992

Hogyn Bach 

cân o'r ddrama gerdd Magdalen    

1992

I'r Pedwar Gwynt 

cân o'r ddrama gerdd Magdalen       

1992

Iraist fy Nghorff     

cân o'r ddrama gerdd Magdalen  

1992

Mae 'Na Symud        

cân o'r ddrama gerdd Magdalen        

1992

Mae'n Hen Bryd       

cân o'r ddrama gerdd Magdalen   

1992

Merch Fach Dlos    

cân o'r ddrama gerdd Magdalen     

1992

Salon Jen  

cân o'r ddrama gerdd Magdalen 

1992

Cael fy Nerbyn      

cân o'r ddrama gerdd "3-2-1"     

1990

Dawns y Tylwyth Teg        

dawns o'r ddrama gerdd "3-2-1"     

1990

Dysgu Cymraeg   

cân o'r ddrama gerdd "3-2-1"    

1990

Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma   

cân o'r ddrama gerdd "3-2-1"    

1990

Tri, Dau, Un    

cân o'r ddrama gerdd "3-2-1"  

1990

Tydio'm yn Hwyl Bob Amser     

cân o'r ddrama gerdd "3-2-1"   

1990

Weithia      

cân o'r ddrama gerdd "3-2-1"     

1990

Yn y Disgo     

cân o'r ddrama gerdd "3-2-1"    

1990

Arian, Macs, Pres       

cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal"

1989

Caffi Rosita       

cân ysgafn  

1989

Cân Drist (o Y Garrog)     

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"     

1989

Cân Sibrwd y Dorf     

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"     

1989

Dechrau Canu, Dechrau Crygu   

cân ddigri         

1989

Dechrau'r Dyfodol      

cân bop     

1989

Gormes

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"     

1989

Llawenhawn/Rhyddid     

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"

1989

Mae'r Garrog yn Cuddio    

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"  

1989

Pwmpsi     

cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal"

1989

Rhedeg ei Rhawd  

cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal"  

1989

Rhybudd y Widdon       

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"    

1989

Y Cwlwm  

cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal"    

1989

Ymdeithgan Helwyr y Garrog  

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"    

1989

Yr Ymladdfa    

Cytgan o'r opera blant "Y Garrog"  

1989

Cân Ella  

cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân"    

1988

Cân y Rheolwr Banc (Pres)   

cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân"   

1988

Cool

cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl"    

1988

Deudwch Rwbath    

cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl"  

1988

Di hwn ddim yn Dallt    

cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân"   

1988

Does gen i Ddim Dyled       

cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl"    

1988

Elusen

cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân"        

1988

Fideo

cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân"     

1988

Help Llaw   

cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân"

1988

Lladdwch y Llo Pasgedig  

cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl"   

1988

Pawb o Blaid? 

cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl"     

1988

Sgen Im Dewis     

deuawd ysgafn     

1988

Tango

cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân"   

1988

Thank you Mother Earth  

cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl"    

1988

Cân Llawenydd (cân) 

cân bop   

1987

Dwli ar Declyn  

cân ddychanol   

1987

Louis! Cwi!    

cân bop       

1987

Magi a Micha   

cân ddychan 

1987

Polau Piniwn   

cân ddychan  

1987

Si Hei Louis Tagliatelli   

cân bop 

1987

Y Peiriant Cwyno    

cân ddychan  

1987

Blas y Dadrith     

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   

1986

Bodins ac El   

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"  

1986

Cân Angau       

cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed"     

1986

Cân y Cynffonwyr   

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   

1986

Cân y Ffôn  

cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed"  

1986

Cân y Plismyn   

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   

1986


Dan Oed (cytgan)  


cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 


1986


Dawns y Cyffuriau   


dawns o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 


1986


Deg o Filwyr Bychain 


cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed"      


1986


Diwrnod Gwell a Ddaw    


cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   


1986


Drannoeth y Ffair   


cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed"   


1986


Fe Ddaw y Dydd     


cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   


1986


Fe'th Drechwn di Eto  


cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   


1986


Ffarwel   

 

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   


1986

 

Golygfa Agoriadol     


cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"  


1986

Gorau Dau Fyd    

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"       

1986

I Ti  

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"      

1986

Mae'r Fflamau yn Llosgi     

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"

1986

Mae'r Nos yn Galw  

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"      

1986

Mi Glywais Lais yn Galw      

deuawd o'r ddrama gerdd "Hirddydd Haf" 

1986

Penrhyn!   

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   

1986

Rho fo i Mi       

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   

1986

Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? 

cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed"   

1986

Siarad efo'r Sêr      

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"     

1986

Wnei di Mo 'Nhorri, Bethesda      

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"   

1986

Xerox   

cân o'r ddrama gerdd "Hirddydd Haf" 

1986

Y Boen o Fod yn Fam      

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"      

1986

Y Fro Lle Mae Fy Nghalon       

cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd"    

1986

Y Twnel Serch   

cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed"            

1986

Be Di'r Orsedd?         

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"     

1985

Blws Penblwydd        

cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl"     

1985

Brwsied Bach o Baent     

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"    

1985

By Appointment to the Crown     

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"       

1985

Clwb Paradiso    

cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl"  

1985

Dawns Slic   

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"   

1985

Dawns Werin   

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"      

1985

Dyfod mae'r Haf          

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"     

1985

Evan Roberts      

cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl"     

1985

Glas, Gwyn A Gwyrdd      

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"     

1985

Hei-di-Ho! (cytgan)         

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"      

1985

Horror-torio   

cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl"         

1985

Hwre am y Babell Len!    

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"     

1985

Mae 'Nghredentials I'n Iawn   

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"            

1985

Molawd Gwyr y Cyfryngau         

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"     

1985

O Be Dwi'n Da Fan Hyn?        

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 

1985

O Mae'n Lyfli!                

gosodiad cerdd dant Aled Lloyd Davies o'r ddrama 
gerdd "Hei di Ho"

1985

Oes'na Sgwp i Ni?      

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"     

1985

Pawb i'w Orchwyl yn Ol      

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"   

1985

Roc Roc Roc Rockefeller             

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"     

1985

Rownd a Rownd y Sgwar o Dun  

cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho"    

1985

Tisio Gweld?      

cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl"    

1985

Welais i Rioed Mo Duw  

cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl"       

1985

Ar y Stryd      

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"       

1984

Be Ddigwyddodd?      

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"     

1984

Bingo/O Dim Bingo/Waeth ichi heb     

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"  

1984

Boed i'r Duwiau Wenu Arnoch    

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"  

1984

Cân Diz      

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"      

1984

Cân yr Athrawon     

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"  

1984

Dawnsio

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"    

1984

Del

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"     

1984

Dwi Isio Hogan fudur     

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"       

1984

Dylan yn Ffoi  

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"      

1984

Dyna'r Foden i Mi    

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"   

1984

Gwynt yr Haf     

baled bop   

1984

Hei, Syr!     

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"

1984

Mae na Gyffro yn y Fro         

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"     

1984

Mr Kleen    

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"      

1984

Neb ond Tydi     

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 

1984

O Mrs Postman  

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"    

1984

O, Gath Fach       

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"  

1984

O, Genod!   

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"     

1984

Pam does dim Heddwch?  

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"       

1984

Tybed?       

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"    

1984

Wylo yn y Stryd    

cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau"      

1984

Y Ferch a'r Ysgub          

trefniant i gôr meibion o gân werin Rwsaidd 

1984

Cân y Lluniau     

cân bop   

1983

Stafell Wisgo  

cân bop     

1983

Y Wers Biano   

cân bop   

1983

Yr Hen Rhythm Yna   

cân bop    

1983

Cân Drist (o Huw Cymunod)    

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"   

1982

Cân Serch (o Huw Cymunod)   

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"     

1982

Cân y Genethod      

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"     

1982

Carcharorion    

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"   

1982

Croeso i'r Ffair        

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"      

1982

Gosod y Stondinau    

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"   

1982

Her y Stondin Baffio   

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"   

1982

Huw yr Arwr    

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"  

1982

Y Porthmyn 

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"   

1982

Ymdeithgan y Gorchfygedig

Intermezzo offerynnol o'r ddrama gerdd "Huw

1982

Yr Her    

Cymunod "cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"   

1982

Yr Ornest      

cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod"    

1982

Cân y Bugeiliaid    

cân i fechgyn o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"

1981

Cân y Lletywyr         

cygtan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"   

1981

Cân yr Angylion      

cân i SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"

1981

Cerddaf y Strydoedd Tywyll        

unawd a chytganau SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"  

1981

Cesar Awgwstws 

cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"   

1981

Dilyn y Seren  

cytgano'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"    

1981

Finale (Gogoniant a Mawl)

cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 

1981

Gogoniant a Mawl    

cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"  

1981

Herod a'r Ser-ddewiniaid        

unawd a chytganau o'r gantawd Nadolig "Seren  Newydd"

1981

Lle yn y Stabal    

cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"   

1981

Newyddion Da    

cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"

1981

Rhybudd yr Angylion    

cytgan SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 

1981

Ymsonau Mair a Herod    

Deuawd o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd"  

1981

Beth sy'n Dod? I      

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"   

1972

Beth sy'n Dod? II    

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"    

1972

Cân a Dawns y Cathod Drwg     

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"    

1972

Cân y Morforynion      

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"  

1972

I'r Cyffion a Fo!   

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"     

1972

Molawd i'r Cobler   

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"       

1972

Ofnadwy Ddwr    

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"   

1972

Rhuddlan  

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"  

1972

Taflu'r Cwd (Dyma'r Nos)    

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"        

1972

Y Cadach Sidan Melyn  

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"    

1972

Y Cobler Coch o Ruddlan 

cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch"        

1972

Yn y Beibil Mawr     

cân ysgafn      

1970

Pobmobility  

cân ddigri

 

Pwy Nath? 

cân ddigri

 

Bookmark and Share