Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"lliwgar ac amrywiol"

International Record Review

Gwrando

Caneuon Ysgafn

 
Teitl Disgrifiad Blwyddyn
A Fo Ben Cytgan o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Ail-Liwio'r Byd (cân) O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Ar y Stryd cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Arian, Macs, Pres cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" 1989
Arnat Ti mae'r Bai! Cytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Augustus Caesar (Cesar Awgwstws) cân o 'A New Star' 1981
Awn ar Streic Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Bargian Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Be Ddigwyddodd? cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Be Di'r Orsedd? cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Beth sy'n Dod? I cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Beth sy'n Dod? II cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Beth yw'r Gwir? cân o'r ddrama gerdd "Nid Eiddo Merch" 1994
Bingo/O Dim Bingo/Waeth ichi heb cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Blas y Dadrith cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Blasu'r Afal Unawd gyda chytganau o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Ble Cawn ni Fynd? cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 2005
Blws Penblwydd cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" 1985
Bodins ac El cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Boed i'r Arglwydd Wenu Arnoch deuawd S/A 2005
Boed i'r Duwiau/Arglwydd Wenu Arnoch cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Bore Braf Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" 2005
Brwsied Bach o Baent cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
By Appointment to the Crown cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Byddigions Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Cael fy Nerbyn cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Caffi Olympia O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Caffi Rosita cân ysgafn 1989
Call in the Troops! Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Cân a Dawns y Cathod Drwg cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Cân Angau cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Cân Cyfeillgarwch Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Cân Dan Glo Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Cân Ddistaw'r Smyglwyr Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Cân Diolch a Maddeuant Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Cân Diz cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Cân Drist (o Huw Cymunod) cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Cân Drist (o Y Garrog) Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989
Cân Drist y Merched (o Y Gwyndy) Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Cân Ella cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Cân Llawenydd (cân) cân bop 1987
Cân Olaf Efnisien Unawd o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Cân Prysurdeb Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Cân Restio Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Cân Serch (o Huw Cymunod) cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Cân Sibrwd y Dorf Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989
Cân y Bugeiliaid cân i fechgyn o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Cân y Cynffonwyr cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Cân y Ddwy Fam Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Cân y Ffôn cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Cân y Forwyn Ffrengig cân ysgafn 1997
Cân y Genethod cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Cân y Lletywyr cygtan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Cân y Lluniau cân bop 1983
Cân y Menai Arms Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Cân y Morforynion cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Cân y Plismyn cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Cân y Rheolwr Banc (Pres) cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Cân y Wledd Cytgan o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Cân yr Angylion cân i SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Cân yr Athrawon cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Cân yr F.A. Cup cân ddychan 1996
Carcharorion cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Cariad (cân ysgafn) cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" 1995
Cecil a Michael cân ddigri 1995
Cerddaf y Strydoedd Tywyll unawd a chytganau SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Cerdded a Cherdded O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Cesar Awgwstws cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Chic Chic Chicago cân yn arddull y dauddegau 1995
Clwb Paradiso cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" 1985
Clymu'r Ceiliog Gwynt Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Cool cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" 1988
Croeso i'r Ffair cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Croeso i'r Newyddion Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" 2007
Cymedroldeb! cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" 1993
Cytuno i Anghytuno deuawd ddigri 1992
Da o Ddwy Ynys Cân i unawdydd a chôr o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Daliwn y Ffrwynau yn Dynn cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" 1993
Daliwn yn Gadarn Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Dan Oed (cytgan) cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Daw y Dydd cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" 1993
Dawns Slic cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Dawns Werin cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Dawns y Cyffuriau dawns o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Dawns y Ddrudwy Symudiad offerynnol o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Dawns y Tylwyth Teg dawns o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Dawnsio cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Dechrau Canu, Dechrau Crygu cân ddigri 1989
Dechrau'r Dyfodol cân bop 1989
Deffro yn Siapan O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Deffro'r Dychymyg cân o'r ddrama gerdd "Nid Eiddo Merch" 1994
Deg Munud i Naw Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" 2007
Deg o Filwyr Bychain cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Del cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Deuawd (Diwedd y Gân) cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Deudwch Rwbath cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" 1988
Di hwn ddim yn Dallt cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Dilyn y Seren cytgano'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Diwrnod Gwell a Ddaw cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Does gen i Ddim Dyled cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" 1988
Drannoeth y Ffair cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Dros Iwerydd Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Duwch y Dyfroedd cân i Ysgol y Preseli 1999
Dwi Isio Hogan fudur cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Dwli ar Declyn cân ddychanol 1987
Dyfod mae'r Haf cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Dylan yn Ffoi cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Dyna'r Foden i Mi cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Dysgu Cymraeg cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Elusen cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Evan Roberts cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" 1985
Fe Ddaw y Dydd cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Fe'th Drechwn di Eto cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Ffarwel cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Ffrae i Bedwar Cân i bedwar unawdydd a chôr o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Fideo cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Finale (A New Star) cân o 'A New Star' 1981
Finale (Gogoniant a Mawl) cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Gadael ar Ol Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Glas, Gwyn A Gwyrdd cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Gobaith Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" 2007
Gogoniant a Mawl cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Golygfa Agoriadol cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Good News cân o 'A New Star' 1981
Gorau Dau Fyd cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Gormes Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989
Gosod y Stondinau cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Grêt, Grêt, Grêt! Cytgan gydag unawdau o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Gwenu, Gwenu Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Gwerthu O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Gwrandewch..... Cytgan o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Gwrthdaro Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" 2005
Hei, Syr! cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Hei-di-Ho! (cytgan) cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Help Llaw cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Heno, Heno Unawd gyda chytganau o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Her y Stondin Baffio cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Herod and the Astrologers cân o 'A New Star' 1981
Herod a'r Ser-ddewiniaid unawd a chytganau o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Holy Star cân o 'A New Star' 1981
Horror-torio cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffŵl" 1985
Huw yr Arwr cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Hwiangerdd Gwern Unawd o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Hwre am y Babell Len! cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Hwyl yn y Gegin Unawd a/neu gytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
I Sir Fôn Cân groeso, ar gyfer lleisiau a band 2003
I Ti cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
I'r Cyffion a Fo! cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Lladdwch y Llo Pasgedig cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" 1988
Llawenhawn/Rhyddid Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989
Lle yn y Stabal cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Llygad am Lygad Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Louis! Cwi! cân bop 1987
M.A.C.S. Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" 2005
Mae Bradwr yn ein Plith cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" 1993
Mae na Fwy i Fywyd na Hyn Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Mae na Gyffro yn y Fro cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Mae 'na Waith yn y Castall Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Mae 'Nghredentials I'n Iawn cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Mae'r Fflamau yn Llosgi cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Mae'r Garrog yn Cuddio Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989
Mae'r Nos yn Galw cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Magi a Micha cân ddychan 1987
Mary and Herod's Soliloquies cân o 'A New Star' 1981
Matholwch Yw Deuawd o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Meddygon Esgyrn Môn Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Mi Glywais Lais yn Galw deuawd o'r ddrama gerdd "Hirddydd Haf" 1986
Molawd Gwyr y Cyfryngau cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Molawd i'r Cobler cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Mr Kleen cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Neb ond Tydi cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Newyddion Da cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Ni Di'r Sêr Cân o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Nid Oes Bradwr yn y Ty Cân o ddrama gerddCân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
O Mae'n Lyfli! gosodiad cerdd dant Aled Lloyd Davies o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
O Mrs Postman cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
O, Be Dwi'n Da Fan Hyn? cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
O, Cenwch i'r Arwr cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" 1993
O, Gath Fach cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
O, Genod! cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Oes yn Ôl Deuawd o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Oes'na Sgwp i Ni? cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Ofnadwy Ddwr cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Out on the Darkened Pavements cân o 'A New Star' 1981
P.A.N.D.A. Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" 2005
Pacio (Cân y Morynion) Cytgan i ferched o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Pam does dim Heddwch? cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Pawb a Phopeth Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" 2005
Pawb i'w Orchwyl yn Ôl cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Pawb o Blaid? cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" 1988
Pedair Awr ar Hugain Cytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Penrhyn! cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Pobmobility cân ddigri  
Polau Piniwn cân ddychan 1987
Pont Rhwng Dau Fyd Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" 2007
Punt y Gynffon Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Pwmpsi cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" 1989
Pwy dach chi'n Nabod sy'n Cyfri Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Pwy Nath? cân ddigri  
Pwy Wyt Ti'n Feddwl Wyt Ti? Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1996
Razamatazz Unawd/ensemble o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Rhedeg ei Rhawd cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" 1989
Rhifau Rhyfedd Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" 2007
Rho fo i Mi cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Rhubanau cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" 1993
Rhuddlan cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Rhybudd y Widdon Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989
Rhybudd yr Angylion cytgan SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Roc Roc Roc Rockefeller cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Room in a Stable cân o 'A New Star' 1981
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Sâl Môr Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Sbwci Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" 2007
Seren yn Disgleirio Cytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Sgen Im Dewis deuawd ysgafn 1988
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Si Hei Louis Tagliatelli cân bop 1987
Siarad efo'r Sêr cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" 1993
Stafell Wisgo cân bop 1983
Sut yn y Byd? Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" 2005
Swyn y Ddawns (Cân Carlos) O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Swyn y Ddawns (Cân Rita) O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Taflu'r Cwd (Dyma'r Nos) cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Tafod Lastig Unawd gyda chytganau o'r ddrama gerdd "Grêt" 2003
Tango cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" 1988
Technoleg O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Thank you Mother Earth cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" 1988
The Angels' Song cân o 'A New Star' 1981
The Angels' Warning cân o 'A New Star' 1981
The Innkeepers' Song cân o 'A New Star' 1981
The Shepherds' Song cân o 'A New Star' 1981
Tisio Gweld? cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" 1985
Tri, Dau, Un cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Tybed? cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Tydio'm yn Hwyl Bob Amsar cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Tyrd am Dro (Cân Serch) Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" 1998
Weithia cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Welais i Rioed Mo Duw cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" 1985
Wnei di Mo 'Nhorri, Bethesda cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Wylo yn y Stryd cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" 1984
Xerox cân o'r ddrama gerdd "Hirddydd Haf" 1986
Y Boen o Fod yn Fam cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Y Cadach Sidan Melyn cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Y Cobler Coch o Ruddlan cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" 1972
Y Cwlwm cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" 1989
Y Ddwy Fro Cân o groeso, ar gyfer unawdwyr, côr a band 2008
Y Fro Lle Mae Fy Nghalon cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" 1986
Y Gofod O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" 1999
Y Peiriant Cwyno cân ddychan 1987
Y Porthmyn cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Y Twnel Serch cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Y Tŷ Hefo Lot o Facha Cân i unawdydd a chôr o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Y Wers Biano cân bop 1983
Ymdeithgan a Chân y Byddigions Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy 1993
Ymdeithgan Helwyr y Garrog Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989
Ymdeithgan y Gorchfygedig Intermezzo offerynnol o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Ymsonau Mair a Herod Deuawd o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" 1981
Yn y Beibil Mawr cân ysgafn 1970
Yn y Disgo cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" 1990
Yr Hen Rhythm Yna cân bop 1983
Yr Her cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Yr Ornest cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" 1982
Yr Ymladdfa Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" 1989

Bookmark and Share