Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

 

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"lliwgar ac amrywiol"

International Record Review

Gwrando

Prif Gyfansoddiadau

Addolwn Ef (i fand pres/for brass band) cadwyn o garolau Cymraeg  1997
Agorawd Dirion Dir  agorawd i fand pres 2006
Agorawd yr Wyddfa Agorawd i gerddorfa 1986
Cadernid Gwynedd      Darn cyngerdd i fand pres 1990
Canu'n Iach Amrywiadau i grwpiau ieuenctid 1996
Cariad Alawon gwerin serch Cymreig i gerddorfa symffoni  2008
Chwedl y Llyn   Dilyniant cerddorfaol 1984
Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings Cyfres i gerddorfa linynnol     2011
Dinas Barhaus Cathl symffonig gerddorfaol gyda geiriau dewisol i lefarydd 2009
Eryri Cathl Symffonig 1980
Eryri (band pres/brass band) Trefniant i fand pres 1998
Fresco Agorawd 1986
Gwylmabsant (band pres) fersiwn fer i fand pres o'r gwreiddiol i organ a cherddorfa 2006
Llam Carw agorawd i gerddorfa 2010
Morluniau Môn   Cyfres o symudiadau i gerddorfa linynnol 2001
Noson yn yr Opera/A Night at the Opera Darn ysgafn i gerddorfa   1997
Symffoni/Symphony    Symffoni 1991
Afon Alaw unawd i gontralto a band pres (neu biano)

2006

All Together Now!  Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano) a dechreuwyr ar y ffliwt, ffidil ac utgorn

2007

Archwadan Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr i barhau hanes Pedr a'r Blaidd

2003

Brodyr Maeth Hywel   Unawd i denor a band pres (neu biano)

2006

Brwydr Tâl Moelfre  Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano)

2006

Bryn Celli Ddu  Unawd i fariton a band pres (neu biano)

2006

Bwthyn Cadi Rondol    gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano)

2005

Cadwyn      Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa)

1983

Caneuon Cariad   Dilyniant o ganeuon serch Cymraeg i gôr deulais a cherddorfa (neu biano)

2003

Classy Classics    gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano)

1998

Cockney Medley/Cockney Songs Trefniant o ganeuon Cocni i gerddorfa bres aml-allu 

2009

Consierto i Soddgrwth/Cello Concerto   consierto i soddgrwth a cherddorfa

1987

Consierto i utgorn a band    Consierto i utgorn a cherddorfa chwyth 

2008

Consierto i utgorn a cherddorfa    consierto i utgorn a cherddorfa  

2008

Dirion Dir            Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB

2006

EGAD! Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffililwyr cyngerdd, cerddorfa siambr a dysgwyr ar y ffidil

2005

EGAD! (fersiwn gydag offerynnau ychwanegol)  Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa symffoni a dysgwyr llinynnol

2008

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB)    Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa 

1979

Gwylmabsant       Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa 

1994

Gwylmabsant (lleisiol) Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano)

2006

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir)    gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano)

2006

Llyn Cerrig Bach  Deuawd i SA a band pres (neu biano) 

2006

Llys Aberffraw      unawd i denor a band pres (neu biano) 

2006

Microncerto   Cor-gonsierto i fas dwbl a cherddorfa

2004

Moto Darn cyngerdd i gorn a cherddorfa 

1996

Music Makers Sing!     Cantawd fechan i gorau ysgol a cherddorfa symffoni (neu biano)

2007

Pedair Hwiangerdd       Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano)

1995

Plas Penmynydd  Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano)         

2006

Ploryn Drama i lefarydd a cherddorfa siambr

2005

Project: MusicMakers   Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

2002

Rhen Sir Fôn   unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano) 

2006

Royal Charter  unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano) 

2006

Salm 150 (Psalm 150)   gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano) 

1988

Seiriol a Chybi     côr plant a band pres (neu biano) 

2006

Tair Cân o "Dirion Dir"  Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano)

2006

Tân yn y Tiwb  unawdwyr, corau a band pres (neu biano)

2006

The Mission of SPM-1 Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

2000

Ultraduck Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (cyfieithiad o "Archwadan")

2006

Welsh Incident    gosodiad i lefarydd, bas dwbl a cherddorfa 

1989

Y Delyn    gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano

2007

Ymosodiad Swetoniws   côr SATB, band pres (neu biano)       

2006

Addolwn Ef cadwyn o garolau Cymraeg 1992
Attacca!    Darn i grwp siambr ifanc 1993
Breichled Cadwyn o ganeuon gwerin   1990
Bro Madog   ffanffer 1987
Cân a Dawns (Song and Dance)   darn i ffidil a phiano 1998
Caniad y Gloch  amrywiadau piano  1980
Chwarae Plant    Dilyniant o 4 darn i delyn 1993
Chwyrnas moto perpetuo i delyn 1990
Crow darn i biano (llaw chwith)  1997
Cwlwm Cân     cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn 1983
Dolbadarn (band chwyth) ffanffer estynedig  2008
Dolbadarn (band pres)     ffanffer estynedig 2005
Dolbadarn (ensemble pres) Ffanffer estynedig  2004
Dolwyddelan 1  ffanffer 1985
Dolwyddelan 2   ffanffer 1985
Dramadog darn byr i offer pres 1987
Dyfal Donc (deuawd gitarau) Deuawd gitarau 2004
Dyfal Donc (ensemble) Darn i grwp gitarau 1993
Erddigan unawd telyn     1985
Geiriau Gerallt  cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol  1988
Gimme Five Darn syml i gitâr  2006
Hedydd yn yr Haul (The Gander and the Lark) duodrama 1971
Hengerdd dilyniant soddgrwth 1984
I Dywyn Hefo'r Delyn Amrywiadau i bumawd telyn 1991
In Memoriam Cruciatorum Infantum 
(Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn siambr
darn cyngerdd i fiola a phedwarawd piano 2002
In Memoriam Cruciatorum Infantum 
(Er Cof am Blant yr 
Artaith) - fiola a phiano
darn cyngerdd i fiola a phiano 1979
Mabinogi dilyniant siambr 1983
o yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych pumawd piano 1979
O'r Pren Braf!       dilyniant siambr   1986
Penrhiw Unawd organ  2009
Pianimals tri darn anghyffredin i biano  1997
Ploryn Drama i lefarydd a cherddorfa siambr 2005
Polar Bear       darn i biano     1997
Prelude and Toccata     unawd telyn 1982
Rhew ar Dân darn i delyn 1997
Sad Song Darn syml i gitâr   2006
Sonata i Gitâr/Guitar Sonata  sonata i'r gitar 1994
Sonatina (i dri offeryn)   sonatina siambr  1971
Sonatina i soddgrwth a phiano sonatina syml i soddgrwth a phiano 1995
Star Turn     Cyfres i offeryn pres a phiano 1995
Tair Salm/Three Psalms     dilyniant organ    1982
Taro Heibio   astudwaith i bedwar offerynnwr taro 1983
Telynor Tregaron darn i delyn (13-16 oed)    1996
Tri Munud  3 symudiad i gorn a soddgrwth 1996
Triban (fersiwn i ddwy gitâr) dilyniant i delyn       2000
Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn) dilyniant i delyn   1977
Welsh Incident (DB/pf)  gosodiad i lefarydd, bas dwbl a phiano 1989
Wonky Donkey  Darn syml i gitâr   2006
Wyn y Gwanwyn  amrywiadau syml i ddeuawd neu ensemble telyn 2009
Zebra Darn piano i offerynnwyr ifanc  1994
Afon Alaw     unawd i gontralto a band pres (neu biano) 2006
Araf y Tipia'r Cloc   cân gyda chyfeiliant piano    1968
Brodyr Maeth Hywel    Unawd i denor a band pres (neu biano)  2006
Bryn Celli Ddu        Unawd i fariton a band pres (neu biano) 2006
Bwydo'r Adar        unawd i soprano a phiano      2001
Cân Herod      Aria gyngerdd i fariton ac ensemble siambr  1994
Caneuon Ionawr    unawd i soprano a phiano  2001
Carol y Seren (unawd neu ddeuawd)    carol 1985
Carol yr Alarch (The Swan Carol) (unawd) cân 1998
Crafangau unawd i lais uchel a phiano  1969
Deuwch Ataf      emyn 1988
Eirlysiau (Cynan)  unawd i denor      1995
Eirlysiau (Waldo Williams)       unawd i lais uchel a phiano  2001
Emyn i Fair Forwyn/Hymn to the Virgin    cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
Fida cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
Ga'i Fenthyg Ci?  deuawd leisiol 1985
Golgotha unawd i denor a phiano 1995
I Wefr Dadeni    cylch o ganeuon  1995
Ionawr unawd i soprano a phiano   2001
Llanrwst unawd tenor  1988
Llanw Môn    unawdwyr SATB, digyfeiliant  2006
Llyn Cerrig Bach     Deuawd i SA a band pres (neu biano) 2006
Llys Aberffraw    unawd i denor a band pres (neu biano) 2006
Meibion y Rhyfel  unawd i fariton neu fas a phiano 1988
Rhen Sir Fôn unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano) 2006
Royal Charter   unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano) 2006
Seithug unawd i fas a phiano 1988
Sialens unawd i denor a phiano  1995
Songs of the Marches (Caneuon y Mers)    cylch o ganeuon i fariton a thelyn (fersiwn hefyd i soprano a thelyn) 1989
The Collar  cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
The Shrew      cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
The Thought      cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
Y Cofio  unawd i gontralto a phiano  1988
Y Cynulliad Cenedlaethol  unawd leisiol i gyfeiliant telyn     1999
Y Gwanwyn      unawd i denor a phiano 1995
Y Pair   unawd i denor a phiano   1995
Yr Oriau Oll a Welsom   cylch o ganeuon i fariton, soprano a phiano  1988
Ail Gadwyn o Garolau     Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ 
a gitâr fas
2007
Ar Lan y Môr         trefniant i gôr meibion     1993
Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) gosodiad SATB a phiano    1991
Brwydr Tâl Moelfre  Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano) 2006
Bwthyn Cadi Rondol    gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano) 2005
Cadwyn      Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa) 1983
Cadwyn Carolau     Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas 2005
Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd/Sing to Jehovah) Gosodiad SATB a phiano              1987
Canu'r Wenallt      Gosodiad o ganeuon o "Dan y Wenallt" i gôr merched a phiano 2010
Cariad Pur Ffyddlon    Cadwyn o ganeuon serch gwerin i SATB digyfeiliant  2009
Carol y Seren SATB     Carol i gôr SATB a phiano       1997
Carol y Seren TTBB     Carol i gôr meibion a phiano    1997
Carol yr Alarch (SATB) gosodiad i gôr cymysg a thelyn (neu biano)  1990
Carol yr Alarch (TTBB)  Gosodiad i gôr meibion a thelyn (neu biano) 1990
Classy Classics      gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano) 1998
Clychau'r Gog  Gosodiad i gôr meibion a phiano 1984
Cymru Gosodiad SATB a phiano      1983
Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, Chwech)    Pâr o osodiadau corawl gwrthgyferbyniol ar thema dathlu, i   
SATB a thelyn ddewisol - y ddau osodiad wedi'u cyhoeddi ar 
wahân: "Mab a'n Rhodded" a "Penblwydd, Chwech"
2005
Dawns y Siôl     Gosodiad i gôr meibion a phiano  1995
Dewch i'r Wledd       Cân i blant a phiano 1988
Dirion Dir Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB 2006
Dwylo'n Cyfarch       Cân i blant meithrin a phiano        2004
Dyma'r Dydd (Now This Day)      Gosodiad SATB digyfeiliant          1987
Eifionydd Gosodiad i gôr meibion a phiano   1997
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB)  Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa 1979
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB)  Cantawd o gôr meibion a phiano      1979
Ffair Machynlleth  gosodiad corawl i SATB a phiano     2002
Fflyff (SATB)      Gosodiad i SATB digyfeiliant   2008
Fflyff (SSAA)       gosodiad i gôr merched digyfeiliant   2002
Ffrindiau Cân i blant a phiano   1985
Fy Ngwlad     Gosodiad i SATB a phiano    1980
Gen I Farch Glas        Gosodiad i gôr meibion trillais a phiano     1980
Gwinllan a Roddwyd        Gosodiad i SATB a phiano          1999
Gwylmabsant (lleisiol)   Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano)  2006
Gwyr Aeth Gatraeth (Men Went to Catraeth) gosodiad i gôr meibion digyfeiliant       1993
Gyfrinferch Santaidd           Gosodiad i gôr merched a phiano  1997
Haleliwia Byth I'r Iesu        Emyn i blant a phiano    1998
Henffych Datws SATB    Gosodiad i SATB digyfeiliant 1987
Henffych Datws TTBB            Gosodiad i TTBB digyfeiliant             2004
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir)  gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano)   2006
Heriwn, Wynebwn y Wawr    Gosodiad i gôr meibion a phiano (neu organ) 1998
Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - Carol i leisiau a phiano  y dewis i gyd ar un copi) 1997
Lali Tali  Trefniant o alawon gwerin i leisiau merched a phiano  1984
Mab a'n Rhodded    Gosodiad corawl i SATB a thelyn ddewisol   2005
Pedair Hwiangerdd       Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano) 1995
Penblwydd, Chwech  Gosodiad corawl i SATB digyfeiliant     2005
Penfelen Gosodiad i SA a thelyn (neu biano)    2002
Plas Penmynydd          Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano) 2006
Salm 150 (Psalm 150)  gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano)   1988
Seiriol a Chybi         côr plant a band pres (neu biano)          2006
Tair Cân o "Dirion Dir"        Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano) 2006
Tân yn y Tiwb      unawdwyr, corau a band pres (neu biano)    2006
Traed (SA)      Gosodiad i gôr merched a phiano  1989
Traed (SATB)         Gosodiad i gôr cymysg a phiano  2009
Y Bryniau Melynion    gosodiad i gôr meibion a phiano      1988
Y Car  gosodiad i TB neu SA a phiano    1985
Y Delyn          gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a  thelyn NEU TTBB a phiano 2007
Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig)    gosodiad i gôr plant ac ensemble siambr     2000
Y Dryw Bach Drwg (gwreiddiol)    gosodiad corawl i blant ac ensemble    1998
Y Gymraeg                   Gosodiad i SATB a phiano     1985
Ymosodiad Swetoniws    côr SATB, band pres (neu biano)     2006
Ffaliffolion Geiriau: Eleri Cwyfan 2007
Y Castell Coll     Geiriau: Eleri Cwyfan 2005
Grêt Geiriau: Hywel Gwynfryn  2003
Branwen Geiriau: Eleri Cwyfan 2001
Ail-Liwio'r Byd Geiriau: Paul Griffiths 1999
Streic!  Geiriau: Aled Lloyd Davies 1995
Nid Eiddo Merch Geiriau: Cefin Roberts 1994
Fferm yr Anifail  Geiriau: Cefin Roberts (wedi Orwell) 1993
Y Gwyndy Geiriau: Eleri Cwyfan 1993
Magdalen Geiriau: Cefin Roberts 1992
Siarad efo'r Wal    Geiriau: Cefin Roberts 1990
3-2-1    Geiriau: Cefin Roberts 1990
Diwedd y Gân Geiriau: Cefin Roberts 1988
Salem ar Sêl Geiriau: Cefin Roberts 1988
Y Garrog Geiriau: Eleri Cwyfan 1988
Bara Llwyd  Geiriau: Gareth Ff. Williams 1986
Paradwys Ffwl  Geiriau: Cefin Roberts 1985
Hei-di-Ho! Geiriau: Aled Lloyd Davies 1985
Dan Oed Geiriau: Cefin Roberts/Mei Jones 1985
Cinio am Ddau  Geiriau: Gareth Ff. Williams 1984
Huw Cymunod Geiriau: Eleri Cwyfan 1982
A New Star Geiriau: Gareth Glyn 1981
Seren Newydd Geiriau: Eleri Cwyfan & Gareth Glyn 1981
Y Cobler Coch Geiriau: Aled Lloyd Davies 1972

 

Bookmark and Share