Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"lliwgar ac amrywiol"

International Record Review

Gwrando

Prif Gyfansoddiadau

Addolwn Ef (i fand pres/for brass band) cadwyn o garolau Cymraeg  1997
Agorawd Dirion Dir  agorawd i fand pres 2006
Agorawd yr Wyddfa Agorawd i gerddorfa 1986
Cadernid Gwynedd      Darn cyngerdd i fand pres 1990
Canu'n Iach Amrywiadau i grwpiau ieuenctid 1996
Cariad Alawon gwerin serch Cymreig i gerddorfa symffoni  2008
Chwedl y Llyn   Dilyniant cerddorfaol 1984
Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings Cyfres i gerddorfa linynnol     2011
Dinas Barhaus Cathl symffonig gerddorfaol gyda geiriau dewisol i lefarydd 2009
Eryri Cathl Symffonig 1980
Eryri (band pres/brass band) Trefniant i fand pres 1998
Fresco Agorawd 1986
Gwylmabsant (band pres) fersiwn fer i fand pres o'r gwreiddiol i organ a cherddorfa 2006
Llam Carw agorawd i gerddorfa 2010
Morluniau Môn   Cyfres o symudiadau i gerddorfa linynnol 2001
Noson yn yr Opera/A Night at the Opera Darn ysgafn i gerddorfa   1997
Symffoni/Symphony    Symffoni 1991

Teitl

Disgrifiad

Blwyddyn

Afon Alaw

unawd i gontralto a band pres (neu biano)

2006

All Together Now! (fersiwn 2016)

Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano), dysgwyr (Graddau 2, 4 a 6); a dechreuwyr ar sacsoffon, basŵn, corn, utgorn, trombôn, ffidil, fiola, soddgrwth a bas dwbwl

2016

All Together Now! (fersiwn wreiddiol)

Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano) a dechreuwyr ar y ffliwt, ffidil ac utgorn

2007

Amaterasu

Darn i delyn (a thrombôn) unawdol a cherddorfa

2015

Archwadan

Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr i barhau hanes Pedr a'r Blaidd

2003

Brodyr Maeth Hywel

Unawd i denor a band pres (neu biano)

2006

Brwydr Tâl Moelfre

Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano)

2006

Bryn Celli Ddu

Unawd i fariton a band pres (neu biano)

2006

Bwthyn Cadi Rondol

gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano)

2006

Cadwyn

Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa)

1983

Caneuon Cariad

Dilyniant o ganeuon serch Cymraeg i gôr deulais a cherddorfa (neu biano)

2003

Classy Classics

gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano)

1998

Cockney Medley/Cockney Songs

Trefniant o ganeuon Cocni i gerddorfa bres aml-allu

2009

Consierto i Soddgrwth/Cello Concerto

consierto i soddgrwth a cherddorfa

1987

Consierto i utgorn a band

Consierto i utgorn a cherddorfa chwyth

2008

Consierto i utgorn a cherddorfa

consierto i utgorn a cherddorfa

2010

Dirion Dir

Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB

2006

Dyfroedd Byw (Living Waters)

Cyfres i gerddorfa siambr

2011

EGAD!

Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa siambr a dysgwyr ar y ffidil

2005

EGAD! (fersiwn gydag offerynnau ychwanegol)

Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa symffoni a dysgwyr llinynnol

2008

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB)

Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa

1979

Gwlad y Gân (fersiwn fer)

Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa

2011

Gwlad y Gân (fersiwn wreiddiol)

Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa

2009

Gwylmabsant

Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa

1994

Gwylmabsant (lleisiol)

Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano)

2006

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir)

gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano)

2006

Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi)

Carol i leisiau a phiano

1997

Iesu Yw (unawd/deuawd)

carol

1990

Llanrwst

unawd tenor

1988

Llyn Cerrig Bach

Deuawd i SA a band pres (neu biano)

2006

Llys Aberffraw

unawd i denor a band pres (neu biano)

2006

Microncerto

Cor-gonsierto i fas dwbl a cherddorfa

2004

Morluniau Môn (fersiwn pedwarawd llinynnol)

Cyfres i bedwarawd llinynnol

2001

Moto

Darn cyngerdd i gorn a cherddorfa

1996

Music Makers Sing!

Cantawd fechan i gorau ysgol a cherddorfa symffoni (neu biano)

2007

Pass It On

Symudiad byr i gerddorfa linynnol aml-allu

2015

Pedair Hwiangerdd

Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano)

1995

Plas Penmynydd

Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano)

2006

Ploryn

Drama i lefarydd a cherddorfa siambr

2005

Project: MusicMakers

Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

2002

Rhen Sir Fôn

unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano)

2006

Royal Charter

unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano)

2006

Salm 150 (Psalm 150)

gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano)

1988

Seiriol a Chybi

côr plant a band pres (neu biano)

2006

Tair Cân o "Dirion Dir"

Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano)

2006

Tân yn y Tiwb

unawdwyr, corau a band pres (neu biano)

2006

The Mission of SPM-1

Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

2000

Ultraduck

Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (cyfieithiad o "Archwadan")

2006

Vita Davidis (Buchedd Dewi)

Consierto i delyn a cherddorfa

2017

Welsh Incident

gosodiad i lefarydd, bas dwbl a cherddorfa

1989

Wythnos yng Nghymru Fydd

Opera

2017

Y Delyn

gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano

2007

Ymosodiad Swetoniws

côr SATB, band pres (neu biano)

2006

Yn y Man

Trefniant emyn-dôn i gôr meibion a phiano (neu fand pres)

1986

 

 
Teitl Disgrifiad Blwyddyn
Addolwn Ef (gwreiddiol) cadwyn o garolau Cymraeg 1992
Angerdd Pedwarawd llinynnol 1990?
Attacca! Darn i grwp siambr ifanc 1993
Barcutan Darn i delyn 1993
Breichled Cadwyn o ganeuon gwerin i lais, telyn a ffliwt 1990
Bro Madog ffanffer 1987
Cân a Dawns (Song and Dance) darn i ffidil a phiano 1998
Caniad y Gloch amrywiadau piano 1980
Chwarae Plant Cyfres o 4 darn i delyn 1993
Chwyrnas Moto perpetuo i delyn 1990
Crow darn i biano (llaw chwith) 1997
Cwlwm Cân cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn 1983
Cytgerdd Darn prawf i delyn 2017
Dolbadarn (band chwyth) ffanffer estynedig 2008
Dolbadarn (band pres) ffanffer estynedig 2005
Dolbadarn (ensemble pres) Ffanffer estynedig 2004
Dolwyddelan 1 ffanffer 1985
Dolwyddelan 2 ffanffer 1985
Dramadog darn byr i offer pres 1987
Dyfal Donc (deuawd gitarau) Deuawd gitarau 2004
Dyfal Donc (ensemble gitarau) Darn i grŵp gitarau 1993
Dyfroedd Byw (Living Waters) Cyfres i gerddorfa siambr 2011
Erddigan unawd telyn 1985
Geiriau Gerallt cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol 1988
Gimme Five Darn syml i gitâr 2006
Hedydd yn yr Haul (The Gander and the Lark) duodrama 1971
Hengerdd dilyniant soddgrwth 1984
I Dywyn Hefo'r Delyn Amrywiadau i bumawd telyn 1991
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn siambr darn cyngerdd i fiola a phedwarawd piano 2002
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano darn cyngerdd i fiola a phiano 2005
I'r Pedwar Gwynt cyfres i naw offeryn 2018
Lleddf a Llon Deuawd gitarau 2015
Mabinogi dilyniant siambr 1983
Morluniau Môn (fersiwn pedwarawd llinynnol) Cyfres i bedwarawd llinynnol 2001
o yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych pumawd piano 1979
Olwyn Ddŵr Darn i delyn 1993
O'r Pren Braf! dilyniant siambr 1986
Penrhiw Unawd organ 2009
Pianimals tri darn anghyffredin i biano 1997
Ploryn Drama i lefarydd a cherddorfa siambr 2005
Polar Bear darn i biano 1997
Prelude and Toccata unawd telyn 1982
Rhew ar Dân darn i delyn 1997
Sad Song Darn syml i gitâr 2006
Sonata i Gitâr/Guitar Sonata sonata i'r gitar 1994
Sonatina (i dri offeryn) sonatina siambr 1971
Sonatina i soddgrwth a phiano sonatina syml i soddgrwth a phiano 1995
Star Turn Cyfres i offeryn pres a phiano 1995
Tair Salm/Three Psalms dilyniant organ 1982
Taro Heibio astudwaith i bedwar offerynnwr taro 1983
Telynor Tregaron darn i delyn 1996
Tri Munud 3 symudiad i gorn a soddgrwth 1996
Triban (fersiwn i ddwy gitâr) dilyniant i delyn 2000
Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn) dilyniant i delyn 1977
Tryc Darn i delyn 1993
Welsh Incident (DB/pf) gosodiad i lefarydd, bas dwbl a phiano 1989
Wonky Donkey Darn syml i gitâr 2006
Wyn y Gwanwyn amrywiadau syml i ddeuawd neu ensemble telyn 2009
Wythnos yng Nghymru Fydd Opera 2017
Zebra Darn piano i offerynnwyr ifanc 1994
 
Teitl Disgrifiad Blwyddyn
Afon Alaw unawd i gontralto a band pres (neu biano) 2006
Amser deuawd i fariton a soprano (neu denor) 1988
Araf y Tipia'r Cloc unawd i fariton neu gontralto gyda chyfeiliant piano 1970
Awr i Dawelu Enaid (Ynys Llanddwyn) Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys' 2017
Baled yr Hindlea (Ynys Moelfre) Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys' 2017
Brodyr Maeth Hywel Unawd i denor a band pres (neu biano) 2006
Bryn Celli Ddu Unawd i fariton a band pres (neu biano) 2006
Bwydo'r Adar unawd i soprano a phiano 2001
Cân Herod Aria gyngerdd i fariton ac ensemble siambr 1994
Caneuon Ionawr Tair unawd i soprano a phiano 2001
Caneuon Tair Ynys Cylch o ganeuon i denor ac ensemble (neu biano) 2017
Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) carol 1985
Carol yr Alarch (The Swan Carol) (unawd) cân i unrhyw lais a phiano neu delyn (ar gael mewn dau gyweirnod) 1998
Crafangau (llais isel) unawd i lais isel a phiano 1971
Crafangau (llais uchel) unawd i lais uchel a phiano 1971
Deuwch Ataf emyn 1988
Eirlysiau (Cynan) unawd i denor 1995
Eirlysiau (Waldo Williams) unawd i lais uchel a phiano 2001
Emyn i Fair Forwyn/Hymn to the Virgin cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
Fida cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
Ga'i Fenthyg Ci? deuawd leisiol 1985
Golgotha unawd i denor a phiano 1995
I Wefr Dadeni cylch o ganeuon 1995
Ionawr unawd i soprano a phiano 2001
Llanrwst unawd tenor 1988
Llanw Môn unawdwyr SATB, digyfeiliant 2006
Llyn Cerrig Bach Deuawd i SA a band pres (neu biano) 2006
Llys Aberffraw unawd i denor a band pres (neu biano) 2006
Meibion y Rhyfel unawd i fariton neu fas a phiano 1988
Prolog (Yr Oriau Oll a Welsom) deuawd i soprano (neu denor) a bariton 1988
Rhen Sir Fôn unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano) 2006
Royal Charter unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano) 2006
Seithug unawd i fas a phiano 1988
Sialens unawd i denor a phiano 1995
Songs of the Marches (Caneuon y Mers) cylch o ganeuon i fariton a thelyn (fersiwn hefyd i soprano a thelyn) 1989
The Collar cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
The Shrew cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
The Thought cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn 1989
Tic Toc unawd i fariton 1988
Y Cofio (llais isel) unawd i gontralto a phiano 1988
Y Cynulliad Cenedlaethol unawd leisiol i gyfeiliant telyn 1999
Y Gwanwyn unawd i denor a phiano 1995
Y Pair unawd i denor a phiano 1995
Y Weddw unawd i fariton 1988
Yr Eglwys yn y Môr (Ynys Cwyfan) Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys' 2017
Yr Eryr yn Eryri deuawd i soprano (neu denor) a bariton 1988
Yr Oriau Oll a Welsom cylch o ganeuon i fariton, soprano a phiano 1988
Teitl Disgrifiad Blwyddyn
Ail Gadwyn o Garolau Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas 2007
Ar Lan y Môr trefniant i gôr meibion 1993
Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) gosodiad SATB a phiano neu ensemble pres 1991
Brwydr Tâl Moelfre Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano) 2006
Bwthyn Cadi Rondol gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano) 2006
Cadwyn Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa) 1983
Cadwyn Carolau Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas 2005
Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd/Sing to Jehovah) Gosodiad SATB a phiano 1987
Canu'r Wenallt Gosodiad o ganeuon o "Dan y Wenallt" i gôr merched SSAA a phiano 2010
Cariad Pur Ffyddlon Cadwyn o ganeuon serch gwerin i SATB digyfeiliant 2009
Carol y Seren SATB Carol i gôr SATB a phiano 1997
Carol y Seren TTBB Carol i gôr meibion a phiano 1997
Carol yr Alarch (SATB) gosodiad i gôr cymysg a thelyn (neu biano) 1990
Carol yr Alarch (TTBB) Gosodiad i gôr meibion a thelyn (neu biano) 1999
Cenaist Gân Darn i gôr meibion a phiano, NEU piano a thelyn 2011
Classy Classics gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano) 1998
Clychau'r Gog Gosodiad i gôr meibion a phiano 1984
Cymru Gosodiad SATB a phiano 1983
Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, Chwech) Pâr o osodiadau corawl gwrthgyferbyniol ar thema dathlu, i SATB a thelyn ddewisol - y ddau osodiad wedi'u cyhoeddi ar wahân: "Mab a'n Rhodded" a "Penblwydd, Chwech" 2005
Dawns y Siôl Gosodiad i gôr meibion a phiano 1995
Deryn Du yr Hendre gosodiad i gôr meibion a phiano 2010
Dewch i'r Wledd Cân i blant a phiano 1988
Dirion Dir Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB 2006
Dwylo'n Cyfarch Cân i blant meithrin a phiano 2004
Dyma'r Dydd (Now This Day) Gosodiad SATB digyfeiliant 1987
Eifionydd Gosodiad i gôr meibion a phiano 1997
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB) Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa 1979
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB) Cantawd i gôr meibion a phiano 1979
Ffair Machynlleth gosodiad corawl i SATB a phiano 2002
Fflyff (SATB) Gosodiad i SATB digyfeiliant 2008
Fflyff (SSAA) gosodiad i gôr merched digyfeiliant 2002
Ffrindiau Cân i blant a phiano 1985
Fy Ngwlad Gosodiad i SATB a phiano 1980
Gen I Farch Glas Gosodiad i gôr meibion trillais a phiano 1980
Gwinllan a Roddwyd Gosodiad i SATB a phiano 1999
Gwlad y Gân (fersiwn fer) Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa 2011
Gwlad y Gân (fersiwn wreiddiol) Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa 2009
Gwylmabsant (lleisiol) Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano) 2006
Gwyr Aeth Gatraeth (Men Went to Catraeth) gosodiad i gôr meibion digyfeiliant 1993
Gyfrinferch Santaidd Gosodiad i gôr merched a phiano 1997
Haleliwia Byth I'r Iesu Emyn i blant a phiano 1998
Henffych Datws SA Gosodiad i SA a phiano 1989
Henffych Datws SATB Gosodiad i SATB digyfeiliant 1987
Henffych Datws TTBB Gosodiad i TTBB digyfeiliant 2004
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano) 2006
Heriwn, Wynebwn y Wawr Gosodiad i gôr meibion a phiano (neu organ) 1998
Hon Yw Ein Gwlad Darn i gôr cymysg a phiano; yn wreiddiol cân i Ysgol y Preseli ("Hon yw ein Bro") 1999
Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) Carol i leisiau a phiano 1997
Lali Tali Trefniant o alawon gwerin i leisiau merched a phiano 1984
Mab a'n Rhodded Gosodiad corawl i SATB a thelyn ddewisol 2005
Pais Dinogad Gosodiad i SSAA a phiano 2014
Pedair Hwiangerdd Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano) 1995
Penblwydd, Chwech Gosodiad corawl i SATB digyfeiliant 2005
Penfelen Gosodiad i SA a thelyn (neu biano) 2002
Plas Penmynydd Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano) 2006
Pob Llais Ynghyd Gosodiad i SA a phiano 2014
Rhosyn yr Iôr Gosodiad i gôr SATB a phiano (neu delyn) 2014
Salm 150 (Psalm 150) gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano) 1988
Seiriol a Chybi côr plant a band pres (neu biano) 2006
Tair Cân o "Dirion Dir" Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano) 2006
Tân yn y Tiwb unawdwyr, corau a band pres (neu biano) 2006
Traed (SA) Gosodiad i gôr merched a phiano 1989
Traed (SATB) Gosodiad i gôr cymysg a phiano 2009
Twm o Gapelulo gosodiad i gôr meibion a phiano 1990
Y Bryniau Melynion gosodiad i gôr meibion a phiano 1988
Y Car gosodiad i TB neu SA a phiano 1985
Y Delyn gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano 2007
Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig) gosodiad i gôr plant ac ensemble siambr 2000
Y Dryw Bach Drwg (gwreiddiol) gosodiad corawl i blant ac ensemble 1998
Y Gymraeg Gosodiad i SATB a phiano 1985
Ymosodiad Swetoniws côr SATB, band pres (neu biano) 2006
Yn y Man Trefniant emyn-dôn i gôr meibion a phiano (neu fand pres) 1986

Teitl

Blwyddyn

Awdur y geiriau

3-2-1

1990

Cefin Roberts

A New Star (Seren Newydd)

1981

Eleri Cwyfan & Gareth Glyn

Ail-Liwio'r Byd

1999

Paul Griffiths

Bara Llwyd

1986

Gareth Ff. Williams

Branwen

2001

Eleri Cwyfan (Sgript deialog: Ken a Siân Owen)

Cinio am Ddau

1984

Gareth Ff. Williams

Dan Oed

1985

Cefin Roberts/Mei Jones

Diwedd y Gân

1988

Cefin Roberts

Ffaliffolion

2007

Eleri Cwyfan

Fferm yr Anifail

1993

Cefin Roberts (wedi Orwell)

G.R.E.T.

2003

Hywel Gwynfryn

Gwydion

2015

Penri Roberts, Derec Williams

Hei-di-Ho!

1985

Aled Lloyd Davies

Hirddydd Haf

1986

Mei Jones et al.

Huw Cymunod

1982

Eleri Cwyfan

Magdalen

1992

Cefin Roberts

Nid Eiddo Merch

1994

Cefin Roberts

Paradwys Ffŵl

1985

Cefin Roberts

Salem ar Sêl

1988

Cefin Roberts

Seren Newydd

1981

Eleri Cwyfan & Gareth Glyn

Siarad efo'r Wal

1990

Cefin Roberts

Streic!

1995

Aled Lloyd Davies

Wythnos yng Nghymru Fydd

2017

Mererid Hopwood

Y Castell Coll

2005

Gareth Glyn, Eleri Cwyfan

Y Cobler Coch

1972

Aled Lloyd Davies

Y Garrog

1988

Eleri Cwyfan

Y Gwyndy

1993

Eleri Cwyfan

 

 

Bookmark and Share