Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"hiraethus, tyner a chain"

Abeille-Musique, Ffrainc

Gwrando

Rhestr gyflawn

Teitl

Blwyddyn

Disgrifiad

3-2-1

1990

drama gerdd

A Byw Fyddi Di

2015

Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

A New Star (Seren Newydd)

1981

Cantawd Nadolig, fersiwn Saesneg, i ieuenctid (wreiddiol) neu/a i gôr SATB ac unawdwyr

Addolwn Ef (gwreiddiol)

1992

cadwyn o garolau Cymraeg

Addolwn Ef (i fand pres)

1997

cadwyn o garolau Cymraeg

Afon Alaw

2006

unawd i gontralto a band pres (neu biano)

Agorawd Dirion Dir

2006

agorawd i fand pres

Agorawd yr Wyddfa

1986

Agorawd i gerddorfa

Ail Gadwyn o Garolau

2007

Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas

Ail-Liwio'r Byd

1999

Drama gerdd

All Together Now! (fersiwn 2016)

2016

Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano), dysgwyr (Graddau 2, 4 a 6); a dechreuwyr ar sacsoffon, basŵn, corn, utgorn, trombôn, ffidil, fiola, soddgrwth a bas dwbwl

All Together Now! (fersiwn wreiddiol)

2007

Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano) a dechreuwyr ar y ffliwt, ffidil ac utgorn

Amaterasu

2015

Darn i delyn (a thrombôn) unawdol a cherddorfa

Amser

1988

deuawd i fariton a soprano (neu denor)

Angerdd

1990?

Pedwarawd llinynnol

Ann (emyn-dôn)

199?

Emyn-dôn

Ar Lan y Môr (1)

1993

trefniant i gôr meibion

Ar Lan y Môr (2)

 

trefniant i SATB a cherddorfa NEU unawdydd, lleisiau cefndir a cherddorfa

Araf y Tipia'r Cloc

1970

unawd i fariton neu gontralto gyda chyfeiliant piano; fersiwn ddiwygiedig i denor yn 2017

Archwadan

2003

Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr i barhau hanes Pedr a'r Blaidd

Attacca!

1993

Darn i grwp siambr ifanc

Awr i Dawelu Enaid (Ynys Llanddwyn)

2017

Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'

Baled yr Hindlea (Ynys Moelfre)

2017

Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'

Bara Llwyd

1986

drama gerdd

Barcutan

1993

Darn i delyn

Branwen

2001

Drama gerdd

Branwen (medli)

2010

Trefniant o ganeuon o 'Branwen' i SATB a band pres (Gwrandewch, Cân y Wledd, Ffrae i Bedwar, A Fo Ben)

Branwen a'i Brodyr Brawychus

2016

Cerddoriaeth i gydfynd â llefaru fersiwn o stori Branwen (yn arddull Roald Dahl)

Branwen Ferch Llŷr (1979)

1979

Cerddoriaeth gefndir i hanes Branwen

Breichled (sop., clar., telyn)

2016

Cadwyn o ganeuon gwerin i lais, telyn a chlarinet

Breichled (wreiddiol - alto, ffliwt, telyn)

1990

Cadwyn o ganeuon gwerin i lais, telyn a ffliwt

Bro Madog

1987

ffanffer

Brodyr I'w Gilydd

1991

gosodiad SATB a phiano neu ensemble pres

Brodyr Maeth Hywel

2006

Unawd i denor a band pres (neu biano)

Brwydr Tal Moelfre

2006

Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano)

Bryn Celli Ddu

2006

Unawd i fariton a band pres (neu biano)

Bwthyn Cadi Rondol

2006

gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano)

Bwydo'r Adar

2001

unawd i soprano a phiano

Cadernid Gwynedd

1990

Darn cyngerdd i fand pres

Cadwyn

1983

Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa)

Cadwyn Carolau

2005

Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas

Cadwyn o Alawon Gwerin Serch (i bedwarawd llinynnol)

2012

Cadwyn o alawon gwerin serch

Cân a Dawns (Song and Dance)

1998

darn i ffidil a phiano

Cân Herod

1994

Aria gyngerdd i fariton ac ensemble siambr

Caneuon Cariad

2003

Dilyniant o ganeuon serch Cymraeg i gôr deulais a cherddorfa (neu biano)

Caneuon Ionawr

2001

Tair unawd i soprano a phiano

Caneuon Tair Ynys

2017

Cylch o ganeuon i denor ac ensemble (neu biano)

Caniad y Gloch

1980

amrywiadau piano

Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd)

1987

Gosodiad SATB a phiano

Canu'n Iach

1996

Amrywiadau i grwpiau ieuenctid

Canu'r Wenallt

2010

Gosodiad o ganeuon o "Dan y Wenallt" i gôr merched SSAA a phiano

Cariad

2008

Alawon gwerin serch Cymreig i gerddorfa symffoni

Cariad Pur Ffyddlon

2009

Cadwyn o ganeuon serch gwerin i SATB digyfeiliant

Carol y Seren (triawd)

1985

carol

Carol y Seren (unawd neu ddeuawd)

1985

carol

Carol y Seren SATB

1997

Carol i gôr SATB a phiano

Carol y Seren TTBB

1997

Carol i gôr meibion a phiano

Carol yr Alarch (SATB)

1990

gosodiad i gôr cymysg a thelyn (neu biano)

Carol yr Alarch (TTBB)

1999

Gosodiad i gôr meibion a thelyn (neu biano)

Carol yr Alarch (unawd)

1998

cân i unrhyw lais a phiano neu delyn (ar gael mewn dau gyweirnod)

Cenaist Gân

2011

Darn i gôr meibion a phiano, NEU piano a thelyn

Chwarae Plant

1993

Cyfres o 4 darn i delyn

Chwedl y Llyn

1984

Dilyniant cerddorfaol

Chwyrnas

1990

Moto perpetuo i delyn

Cinio am Ddau

1984

drama gerdd

Classy Classics

1998

gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano)

Clychau'r Gog

1984

Gosodiad i gôr meibion a phiano

Clywch y Corn

2015

Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Coed Mametz

2016

Agorawd gerddorfaol

Consierto i Soddgrwth

1987

consierto i soddgrwth a cherddorfa

Consierto i utgorn a band

2008

Consierto i utgorn a cherddorfa chwyth

Consierto i utgorn a cherddorfa

2010

consierto i utgorn a cherddorfa

Crafangau (llais isel)

1971

unawd i lais isel a phiano

Crafangau (llais uchel)

1971

unawd i lais uchel a phiano

Crow

1997

darn i biano (llaw chwith)

Cwlwm Cân

1983

cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn

Cyfres Fechan i Linynnau

2011

Cyfres i gerddorfa linynnol

Cymru

1983

Gosodiad SATB a phiano

Cytgerdd

2017

Darn prawf i delyn

Dan Oed

1985

drama gerdd

Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, Chwech)

2005

Pâr o osodiadau corawl gwrthgyferbyniol ar thema dathlu, i SATB a thelyn ddewisol - y ddau osodiad wedi'u cyhoeddi ar wahân: "Mab a'n Rhodded" a "Penblwydd, Chwech"

Dawns y Siôl

1995

Gosodiad i gôr meibion a phiano

Deryn Du yr Hendre

2010

gosodiad i gôr meibion a phiano

Deuwch Ataf

1988

Emyn i blant a phiano

Dewch i'r Ffair

1997

cân

Dewch i'r Wledd

1988

Cân i blant a phiano

Dewch Ynghyd

1988

Cân i gôr deulais (plant) a phiano

Dewch, Dilynwn Ef

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Dinas Barhaus

2009

Cathl symffonig gerddorfaol gyda geiriau dewisol i lefarydd

Dirion Dir

2006

Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB

Diwedd y Gân

1988

drama gerdd

Dolbadarn (band chwyth)

2008

ffanffer estynedig

Dolbadarn (band pres)

2005

ffanffer estynedig

Dolbadarn (ensemble pres)

2004

Ffanffer estynedig

Dolwyddelan 1

1985

ffanffer

Dolwyddelan 2

1985

ffanffer

Dramadog

1987

darn byr i offer pres

Dwed Wrthym Pam

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Dwedwch Pwy

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Dwylo'n Cyfarch

2004

Cân i blant meithrin a phiano

Dy Anobaith

2015

Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Dyfal Donc (deuawd gitarau)

2004

Deuawd gitarau

Dyfal Donc (ensemble gitarau)

1993

Darn i grŵp gitarau

Dyfroedd Byw

2011

Cyfres i gerddorfa siambr

Dyma Gaer

2015

Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Dyma'r Dydd

1987

Gosodiad SATB digyfeiliant

EGAD!

2005

Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa siambr a dysgwyr ar y ffidil

EGAD! (fersiwn gydag offerynnau ychwanegol)

2008

Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa symffoni a dysgwyr llinynnol

Eifionydd

1997

Gosodiad i gôr meibion a phiano

Eirlysiau (Cynan)

1995

unawd i denor

Eirlysiau (Waldo Williams)

2001

unawd i lais uchel a phiano

Emyn i Fair Forwyn/Hymn to the Virgin

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

Enwch Chi y Pris

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB)

1979

Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB)

1979

Cantawd i gôr meibion a phiano

Erddigan

1985

unawd telyn

Eryri

1980

Cathl Symffonig

Eryri (band pres/brass band)

1998

Trefniant i fand pres o'r agorawd gerddorfaol wreiddiol

Fe Gymer Un Eiliad

2015

Deuawd o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Ffair Machynlleth

2002

gosodiad corawl i SATB a phiano

Ffaliffolion

2007

Drama gerdd i blant

Fferm yr Anifail

1993

drama gerdd

Fflyff (SATB)

2008

Gosodiad i SATB digyfeiliant

Fflyff (SSAA)

2002

gosodiad i gôr merched digyfeiliant

Ffrindiau

1985

Cân i blant a phiano

Ffynhonnau

2018

Darn i TTBB a phiano

Fida

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

Fresco

1986

Agorawd

Fy Mab

2015

Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Fy Ngeni dan Felltith Mam

2015

Cân i denor a phiano (neu ensemble)

Fy Ngwlad

1980

Gosodiad i SATB a phiano

G.R.E.T.

2003

Drama gerdd

Ga'i Fenthyg Ci?

1985

deuawd leisiol

Gallwn Greu

2015

Ensemble o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Geiriau Gerallt

1988

cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol

Gen I Farch Glas

1980

Gosodiad i gôr meibion trillais a phiano

Gimme Five

2006

Darn syml i gitâr

Gododdin

2014

Cathl Symffonig

Golgotha

1995

unawd i denor a phiano

Gwedi Storm

2015

Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Gwinllan a Roddwyd

1999

Gosodiad i SATB a phiano

Gwlad y Gân (fersiwn fer)

2011

Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa

Gwlad y Gân (fersiwn wreiddiol)

2009

Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa

Gwydion

2015

Drama gerdd

Gwylmabsant

1994

Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa

Gwylmabsant (band pres)

2006

fersiwn fer i fand pres o'r wreiddiol i organ a cherddorfa

Gwylmabsant (lleisiol)

2006

Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano)

Gwynt yr Haf

1974

baled bop

Gwŷr Aeth Gatraeth

1993

gosodiad i gôr meibion digyfeiliant

Gyfrinferch Santaidd

1997

Gosodiad i gôr merched a phiano

Haleliwia Byth I'r Iesu

1998

Emyn i blant a phiano

Hapus Rapus!

2013

Darn i rapiwr/canwr, plant a cherddorfa

Hedydd yn yr Haul

1971

duodrama

Hei-di-Ho!

1985

drama gerdd

Henffych Datws SA

1989

Gosodiad i SA a phiano

Henffych Datws SATB

1987

Gosodiad i SATB digyfeiliant

Henffych Datws TTBB

2004

Gosodiad i TTBB digyfeiliant

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir)

2006

gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano)

Hengerdd

1984

dilyniant soddgrwth

Heriwn, Wynebwn y Wawr (SATB)

1998

Gosodiad i SATB a phiano

Heriwn, Wynebwn y Wawr (TTBB)

1998

Gosodiad i gôr meibion a phiano (neu organ, band pres neu gerddorfa)

Hirddydd Haf

1986

drama gerdd

Hogyn Bach

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Hon Yw Ein Gwlad

1999

Darn i gôr cymysg a phiano; yn wreiddiol cân i Ysgol y Preseli ("Hon yw ein Bro")

Huw Cymunod

1982

opera blant

I Dywyn Hefo'r Delyn

1991

Amrywiadau i bumawd telyn

I Wefr Dadeni

1995

cylch o ganeuon

I Wefr Dadeni

1995

cylch o ganeuon i denor a phiano

Iesu Tirion

2018

Emyn unsain i blant a phiano

Iesu Yw (SATB/unsain/SA)

1997

Carol i leisiau a phiano

Iesu Yw (unawd/deuawd)

1990

carol

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn gerddorfaol

2013

darn cerddorfaol

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn siambr

2002

darn cyngerdd i fiola a phedwarawd piano

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn wreiddiol (fiola, telyn a llinynnau)

1987

darn cyngerdd i fiola, telyn a llinynnau

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano

2005

darn cyngerdd i fiola a phiano

Ionawr

2001

unawd i soprano a phiano

I'r Pedwar Gwynt

2018

Cyfres i naw offeryn

I'r Pedwar Gwynt (cân)

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Iraist fy Nghorff

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Lali Tali

1984

Trefniant o alawon gwerin i leisiau merched a phiano

Llam Carw

2010

agorawd i gerddorfa

Llanrwst (S.A.T.Bar.B.)

2018

Trefniant i gôr profiadol o'r unawd tenor 'Llanrwst'

Llanrwst (SATB)

2018

Trefniant syml i SATB o'r unawd tenor 'Llanrwst'

Llanrwst (unawd)

1988

unawd tenor, gyda chyfeiliant i biano, neu ensemble, neu gerddorfa, neu fand pres

Llanw Môn

2006

unawdwyr SATB, digyfeiliant

Lleddf a Llon

2015

Deuawd gitarau

Llyn Cerrig Bach

2006

Deuawd i SA a band pres (neu biano)

Llys Aberffraw

2006

unawd i denor a band pres (neu biano)

Mab a'n Rhodded

2005

Gosodiad corawl i SATB a thelyn ddewisol

Mabinogi

1983

dilyniant siambr

Mae 'Na Symud

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Mae'n Hen Bryd

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Magdalen

1992

drama gerdd

Meibion y Rhyfel

1988

unawd i fariton neu fas a phiano

Merch Fach Dlos

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Mi Fu'r Holl Oriau

2015

Deuawd o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Microncerto

2004

Cor-gonsierto i fas dwbl a cherddorfa

Morluniau Môn (fersiwn i 9 offeryn)

2010

Cyfres i ensemble llinynnol (9 offeryn)

Morluniau Môn (fersiwn i bumawd pres)

2018

Cyfres i bumawd pres

Morluniau Môn (fersiwn i fand chwyth)

2014

Cyfres i fand chwyth

Morluniau Môn (fersiwn pedwarawd llinynnol)

2012

Cyfres i bedwarawd llinynnol

Morluniau Môn (gwreiddiol, i gerddorfa)

2001

Cyfres o symudiadau i gerddorfa linynnol

Moto

1996

Darn cyngerdd i gorn a cherddorfa

Music Makers Sing!

2007

Cantawd fechan i gorau ysgol a cherddorfa symffoni (neu biano)

Myfi yw Merch y Blodau

2015

Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Nid Eiddo Merch

1994

drama gerdd

Noson yn yr Opera

1997

Darn ysgafn i gerddorfa

O Ferch Anesmwyth

2015

Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

o yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych

1979

pumawd piano

Olwyn Ddŵr

1993

Darn i delyn

O'r Pren Braf!

1986

dilyniant siambr

Pacio (Cân y Morynion), fersiwn SSA estynedig

2019

Trefniant o'r gytgan i ferched o'r ddrama gerdd "Branwen"

Pacio (Cân y Morynion), fersiwn wreiddiol SSA

2018

Trefniant o'r gytgan i ferched o'r ddrama gerdd "Branwen"

Pais Dinogad

2014

Gosodiad i SSAA a phiano

Paradwys Ffŵl

1985

drama gerdd

Pass It On

2015

Symudiad byr i gerddorfa linynnol aml-allu

Pedair Hwiangerdd

1995

Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano)

Penblwydd, Chwech

2005

Gosodiad corawl i SATB digyfeiliant

Pendramwnwgl

2019

Darn i organ stryd

Penfelen

2002

Gosodiad i SA a thelyn (neu biano)

Penrhiw

2009

Unawd organ

Pianimals

1997

tri darn anghyffredin i biano

Plas Penmynydd

2006

Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano)

Ploryn

2005

Drama i lefarydd a cherddorfa siambr

Pob Llais Ynghyd

2014

Gosodiad i SA a phiano

Polar Bear

1997

darn i biano

Prelude and Toccata

1982

unawd telyn

Project: MusicMakers

2002

Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

Prolog (Yr Oriau Oll a Welsom)

1988

deuawd i soprano (neu denor) a bariton

Rhen Sir Fôn

2006

unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano)

Rhew ar Dân

1997

darn i delyn

Rhosyn yr Iôr (SATB)

2014

Gosodiad i gôr SATB a phiano (neu delyn); fersiwn hefyd i

Rhosyn yr Iôr (SSA)

2014

Gosodiad i gôr SSA a phiano (neu delyn); trefniant o'r wreiddiol SATB

Rhyddid

1993

darn corawl o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"

Royal Charter

2006

unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano)

Sad Song

2006

Darn syml i gitâr

Salem ar Sêl

1988

drama gerdd

Salm 150 (Psalm 150)

1988

gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano)

Salon Jen (Yn y Salon)

1992

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Seiriol a Chybi

2006

côr plant a band pres (neu biano)

Seithug

1988

unawd i fas a phiano (gyda fersiwn i gontralto)

Seren Newydd

1981

Cantawd Nadolig i ieuenctid (wreiddiol) neu/a i gôr SATB ac unawdwyr

Sialens

1995

unawd i denor a phiano

Siarad efo'r Wal

1990

Drama gerdd

Sonata i Delyn a Baswn

1979

Sonata i delyn a baswn

Sonata i Gitâr/Guitar Sonata

1994

sonata i'r gitar

Sonatina (i dri offeryn)

1971

sonatina siambr

Sonatina i soddgrwth a phiano

1995

sonatina syml i soddgrwth a phiano

Songs of the Marches (Caneuon y Mers)

1989

cylch o ganeuon i fariton a thelyn (fersiwn hefyd i soprano a thelyn)

Star Turn

1995

Cyfres i offeryn pres a phiano

Streic!

1995

Drama Gerdd

Strings on the Wing

2008

Darn cyngerdd i linynnau aml-allu

Symffoni

1991

Symffoni

Tair Cân o "Dirion Dir"

2006

Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano)

Tair Salm

1982

dilyniant organ

Tân yn y Tiwb

2006

unawdwyr, corau a band pres (neu biano)

Taro Heibio

1983

astudwaith i bedwar offerynnwr taro

Telynor Tregaron

1996

darn i delyn

The Collar

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

The Mission of SPM-1

2000

Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

The Shrew

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

The Thought

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

Tic Toc

1988

unawd i fariton

Traed (SA)

1989

Gosodiad i gôr merched a phiano

Traed (SATB)

2009

Gosodiad i gôr cymysg a phiano

Tri Munud

1996

3 symudiad i gorn a soddgrwth

Triban (fersiwn i ddwy gitâr)

2000

dilyniant i ddwy gitâr

Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn)

1974

dilyniant i delyn

Tryc

1993

Darn i delyn

Twm o Gapelulo

1990

gosodiad i gôr meibion a phiano

Ultraduck

2006

Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (cyfieithiad o "Archwadan")

Vita Davidis

2017

Consierto i delyn a cherddorfa

Welsh Incident

1989

gosodiad i lefarydd, bas dwbl a cherddorfa

Welsh Incident (DB/pf)

1989

gosodiad i lefarydd, bas dwbl a phiano

Wonky Donkey

2006

Darn syml i gitâr

Ŵyn y Gwanwyn

2009

amrywiadau syml i ddeuawd neu ensemble telyn

Wythnos yng Nghymru Fydd

2017

Opera

Y Bryniau Melynion

1988

gosodiad i gôr meibion a phiano

Y Car

1985

gosodiad i TB neu SA a phiano

Y Castell Coll

2005

Drama gerdd i blant

Y Cobler Coch

1974

drama gerdd

Y Cofio (llais isel)

1988

unawd i gontralto a phiano

Y Cynulliad Cenedlaethol

1999

unawd leisiol i gyfeiliant telyn

Y Delyn

2007

gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano

Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig)

2000

gosodiad i gôr plant ac ensemble siambr

Y Dryw Bach Drwg (gwreiddiol)

1998

gosodiad corawl i blant ac ensemble

Y Ferch a Greais I

2015

Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Y Garrog

1988

opera i blant

Y Gwanwyn

1995

unawd i denor a phiano

Y Gwyndy

1993

Drama gerdd i blant cynradd

Y Gymraeg

1985

Gosodiad i SATB a phiano

Y Pair

1995

unawd i denor a phiano

Y Tro Cynta

2015

Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

Y Weddw

1988

unawd i fariton

Ymosodiad Swetoniws

2006

côr SATB, band pres (neu biano)

Yn y Man

1986

Trefniant emyn-dôn i gôr meibion a phiano (neu fand pres)

Yr Arglwydd yw fy Mugail (Salm 23)

2017

Trefniant o ddeuawd opera i SATB a phiano

Yr Eglwys yn y Môr (Ynys Cwyfan)

2017

Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'

Yr Eryr yn Eryri

1988

deuawd i soprano (neu denor) a bariton

Yr Oriau Oll a Welsom (fersiwn i fariton a phiano)

2019

cylch o ganeuon i fariton a phiano

Yr Oriau Oll a Welsom (fersiwn wreiddiol i ddeuawd)

1988

cylch o ganeuon i fariton, soprano a phiano

Zebra

1994

Darn piano i offerynnwyr ifanc

 

Bookmark and Share