Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

 

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"hiraethus, tyner a chain"

Abeille-Musique, Ffrainc

Gwrando

Rhestr gyflawn

 
Teitl Blwyddyn Disgrifiad
3-2-1 1990 drama gerdd
A New Star (Seren Newydd) 1981 Cantawd Nadolig i ieuenctid (gwreiddiol) neu/a i gôr SATB ac unawdwyr
Addolwn Ef (gwreiddiol) 1992 cadwyn o garolau Cymraeg
Addolwn Ef (i fand pres) 1997 cadwyn o garolau Cymraeg
Afon Alaw 2006 unawd i gontralto a band pres (neu biano)
Agorawd Dirion Dir 2006 agorawd i fand pres
Agorawd yr Wyddfa 1986 Agorawd i gerddorfa
Ail Gadwyn o Garolau 2007 Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas
Ail-Liwio'r Byd 1999 Drama gerdd
All Together Now! (fersiwn wreiddiol) 2007 Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano) a dechreuwyr ar y ffliwt, ffidil ac utgorn
Amaterasu 2015 Darn i delyn (a thrombôn) unawdol a cherddorfa
Amser 1988 deuawd i fariton a soprano (neu denor)
Angerdd 1990? Pedwarawd llinynnol
Ar Lan y Môr 1993 trefniant i gôr meibion
Araf y Tipia'r Cloc 1970 unawd i fariton neu gontralto gyda chyfeiliant piano
Archwadan 2003 Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr i barhau hanes Pedr a'r Blaidd
Attacca! 1993 Darn i grwp siambr ifanc
Awr i Dawelu Enaid (Ynys Llanddwyn) 2017 Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'
Baled yr Hindlea (Ynys Moelfre) 2017 Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'
Bara Llwyd 1986 drama gerdd
Barcutan 1993 Darn i delyn
Branwen 2001 Drama gerdd
Breichled 1990 Cadwyn o ganeuon gwerin i lais, telyn a ffliwt
Bro Madog 1987 ffanffer
Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) 1991 gosodiad SATB a phiano neu ensemble pres
Brodyr Maeth Hywel 2006 Unawd i denor a band pres (neu biano)
Brwydr Tâl Moelfre 2006 Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano)
Bryn Celli Ddu 2006 Unawd i fariton a band pres (neu biano)
Bwthyn Cadi Rondol 2006 gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano)
Bwydo'r Adar 2001 unawd i soprano a phiano
Cadernid Gwynedd 1990 Darn cyngerdd i fand pres
Cadwyn 1983 Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa)
Cadwyn Carolau 2005 Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas
Cân a Dawns (Song and Dance) 1998 darn i ffidil a phiano
Cân Herod 1994 Aria gyngerdd i fariton ac ensemble siambr
Caneuon Cariad 2003 Dilyniant o ganeuon serch Cymraeg i gôr deulais a cherddorfa (neu biano)
Caneuon Ionawr 2001 Tair unawd i soprano a phiano
Caneuon Tair Ynys 2017 Cylch o ganeuon i denor ac ensemble (neu biano)
Caniad y Gloch 1980 amrywiadau piano
Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd/Sing to Jehovah) 1987 Gosodiad SATB a phiano
Canu'n Iach 1996 Amrywiadau i grwpiau ieuenctid
Canu'r Wenallt 2010 Gosodiad o ganeuon o "Dan y Wenallt" i gôr merched SSAA a phiano
Cariad 2008 Alawon gwerin serch Cymreig i gerddorfa symffoni
Cariad Pur Ffyddlon 2009 Cadwyn o ganeuon serch gwerin i SATB digyfeiliant
Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) 1985 carol
Carol y Seren SATB 1997 Carol i gôr SATB a phiano
Carol y Seren TTBB 1997 Carol i gôr meibion a phiano
Carol yr Alarch (SATB) 1990 gosodiad i gôr cymysg a thelyn (neu biano)
Carol yr Alarch (The Swan Carol) (unawd) 1998 cân i unrhyw lais a phiano neu delyn (ar gael mewn dau gyweirnod)
Carol yr Alarch (TTBB) 1999 Gosodiad i gôr meibion a thelyn (neu biano)
Cenaist Gân 2011 Darn i gôr meibion a phiano, NEU piano a thelyn
Chwarae Plant 1993 Cyfres o 4 darn i delyn
Chwedl y Llyn 1984 Dilyniant cerddorfaol
Chwyrnas 1990 Moto perpetuo i delyn
Cinio am Ddau 1984 drama gerdd
Classy Classics 1998 gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano)
Clychau'r Gog 1984 Gosodiad i gôr meibion a phiano
Cockney Medley/Cockney Songs 2009 Trefniant o ganeuon Cocni i gerddorfa bres aml-allu
Coed Mametz 2016 Agorawd gerddorfaol
Consierto i Soddgrwth/Cello Concerto 1987 consierto i soddgrwth a cherddorfa
Consierto i utgorn a band 2008 Consierto i utgorn a cherddorfa chwyth
Consierto i utgorn a cherddorfa 2010 consierto i utgorn a cherddorfa
Crafangau (llais isel) 1971 unawd i lais isel a phiano
Crafangau (llais uchel) 1971 unawd i lais uchel a phiano
Crow 1997 darn i biano (llaw chwith)
Cwlwm Cân 1983 cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn
Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings 2011 Cyfres i gerddorfa linynnol
Cymru 1983 Gosodiad SATB a phiano
Cytgerdd 2017 Darn prawf i delyn
Dan Oed 1985 drama gerdd
Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, Chwech) 2005 Pâr o osodiadau corawl gwrthgyferbyniol ar thema dathlu, i SATB a thelyn ddewisol - y ddau osodiad wedi'u cyhoeddi ar wahân: "Mab a'n Rhodded" a "Penblwydd, Chwech"
Dawns y Siôl 1995 Gosodiad i gôr meibion a phiano
Deryn Du yr Hendre 2010 gosodiad i gôr meibion a phiano
Deuwch Ataf 1988 emyn
Dewch i'r Ffair 1997 cân
Dewch i'r Wledd 1988 Cân i blant a phiano
Dewch, Dilynwn Ef 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Dinas Barhaus 2009 Cathl symffonig gerddorfaol gyda geiriau dewisol i lefarydd
Dirion Dir 2006 Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB
Diwedd y Gân 1988 drama gerdd
Dolbadarn (band chwyth) 2008 ffanffer estynedig
Dolbadarn (band pres) 2005 ffanffer estynedig
Dolbadarn (ensemble pres) 2004 Ffanffer estynedig
Dolwyddelan 1 1985 ffanffer
Dolwyddelan 2 1985 ffanffer
Dramadog 1987 darn byr i offer pres
Dwed Wrthym Pam 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Dwedwch Pwy 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Dwylo'n Cyfarch 2004 Cân i blant meithrin a phiano
Dyfal Donc (deuawd gitarau) 2004 Deuawd gitarau
Dyfal Donc (ensemble gitarau) 1993 Darn i grŵp gitarau
Dyfroedd Byw (Living Waters) 2011 Cyfres i gerddorfa siambr
Dyma'r Dydd (Now This Day) 1987 Gosodiad SATB digyfeiliant
EGAD! 2005 Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa siambr a dysgwyr ar y ffidil
EGAD! (fersiwn gydag offerynnau ychwanegol) 2008 Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa symffoni a dysgwyr llinynnol
Eifionydd 1997 Gosodiad i gôr meibion a phiano
Eirlysiau (Cynan) 1995 unawd i denor
Eirlysiau (Waldo Williams) 2001 unawd i lais uchel a phiano
Emyn i Fair Forwyn/Hymn to the Virgin 1989 cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
Enwch Chi y Pris 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB) 1979 Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB) 1979 Cantawd i gôr meibion a phiano
Erddigan 1985 unawd telyn
Eryri 1980 Cathl Symffonig
Eryri (band pres/brass band) 1998 Trefniant i fand pres o'r agorawd gerddorfaol wreiddiol
Ffair Machynlleth 2002 gosodiad corawl i SATB a phiano
Ffaliffolion 2007 Drama gerdd i blant
Fferm yr Anifail 1993 drama gerdd
Fflyff (SATB) 2008 Gosodiad i SATB digyfeiliant
Fflyff (SSAA) 2002 gosodiad i gôr merched digyfeiliant
Ffrindiau 1985 Cân i blant a phiano
Fida 1989 cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
Fresco 1986 Agorawd
Fy Ngwlad 1980 Gosodiad i SATB a phiano
G.R.E.T. 2003 Drama gerdd
Ga'i Fenthyg Ci? 1985 deuawd leisiol
Geiriau Gerallt 1988 cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol
Gen I Farch Glas 1980 Gosodiad i gôr meibion trillais a phiano
Gimme Five 2006 Darn syml i gitâr
Gododdin 2014 Cathl Symffonig
Golgotha 1995 unawd i denor a phiano
Gwinllan a Roddwyd 1999 Gosodiad i SATB a phiano
Gwlad y Gân (fersiwn fer) 2011 Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa
Gwlad y Gân (fersiwn wreiddiol) 2009 Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa
Gwydion 2015 Drama gerdd
Gwylmabsant 1994 Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa
Gwylmabsant (band pres) 2006 fersiwn fer i fand pres o'r gwreiddiol i organ a cherddorfa
Gwylmabsant (lleisiol) 2006 Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano)
Gwynt yr Haf 1974 baled bop
Gwyr Aeth Gatraeth (Men Went to Catraeth) 1993 gosodiad i gôr meibion digyfeiliant
Gyfrinferch Santaidd 1997 Gosodiad i gôr merched a phiano
Haleliwia Byth I'r Iesu 1998 Emyn i blant a phiano
Hapus Rapus! 2013 Darn i rapiwr/canwr, plant a cherddorfa
Hedydd yn yr Haul (The Gander and the Lark) 1971 duodrama
Hei-di-Ho! 1985 drama gerdd
Henffych Datws SA 1989 Gosodiad i SA a phiano
Henffych Datws SATB 1987 Gosodiad i SATB digyfeiliant
Henffych Datws TTBB 2004 Gosodiad i TTBB digyfeiliant
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) 2006 gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano)
Hengerdd 1984 dilyniant soddgrwth
Heriwn, Wynebwn y Wawr 1998 Gosodiad i gôr meibion a phiano (neu organ)
Hirddydd Haf 1986 drama gerdd
Hogyn Bach 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Hon Yw Ein Gwlad 1999 Darn i gôr cymysg a phiano; yn wreiddiol cân i Ysgol y Preseli ("Hon yw ein Bro")
Huw Cymunod 1982 opera blant
I Dywyn Hefo'r Delyn 1991 Amrywiadau i bumawd telyn
I Wefr Dadeni 1995 cylch o ganeuon
Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) 1997 Carol i leisiau a phiano
Iesu Yw (unawd/deuawd) 1990 carol
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn gerddorfaol 2013 darn cerddorfaol
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn siambr 2002 darn cyngerdd i fiola a phedwarawd piano
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn wreiddiol (fiola, telyn a llinynnau) 1987 darn cyngerdd i fiola, telyn a llinynnau
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano 2005 darn cyngerdd i fiola a phiano
Ionawr 2001 unawd i soprano a phiano
I'r Pedwar Gwynt (cân) 2018 cyfres i naw offeryn
Iraist fy Nghorff 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Lali Tali 1984 Trefniant o alawon gwerin i leisiau merched a phiano
Llam Carw 2010 agorawd i gerddorfa
Llanrwst 1988 unawd tenor
Llanw Môn 2006 unawdwyr SATB, digyfeiliant
Lleddf a Llon 2015 Deuawd gitarau
Llyn Cerrig Bach 2006 Deuawd i SA a band pres (neu biano)
Llys Aberffraw 2006 unawd i denor a band pres (neu biano)
Mab a'n Rhodded 2005 Gosodiad corawl i SATB a thelyn ddewisol
Mab y Forwyn (El Noi de la Mare) 1997 trefniant corawl o garol o Catalunia
Mabinogi 1983 dilyniant siambr
Mae 'Na Symud 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Mae'n Hen Bryd 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Magdalen 1992 drama gerdd
Meibion y Rhyfel 1988 unawd i fariton neu fas a phiano
Merch Fach Dlos 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Microncerto 2004 Cor-gonsierto i fas dwbl a cherddorfa
Morluniau Môn 2001 Cyfres o symudiadau i gerddorfa linynnol
Morluniau Môn (fersiwn pedwarawd llinynnol) 2001 Cyfres i bedwarawd llinynnol
Moto 1996 Darn cyngerdd i gorn a cherddorfa
Music Makers Sing! 2007 Cantawd fechan i gorau ysgol a cherddorfa symffoni (neu biano)
Nid Eiddo Merch 1994 drama gerdd
Noson yn yr Opera/A Night at the Opera 1997 Darn ysgafn i gerddorfa
o yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych 1979 pumawd piano
Olwyn Ddŵr 1993 Darn i delyn
O'r Pren Braf! 1986 dilyniant siambr
Pais Dinogad 2014 Gosodiad i SSAA a phiano
Paradwys Ffwl 1985 drama gerdd
Pass It On 2015 Symudiad byr i gerddorfa linynnol aml-allu
Pedair Hwiangerdd 1995 Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano)
Penblwydd, Chwech 2005 Gosodiad corawl i SATB digyfeiliant
Penfelen 2002 Gosodiad i SA a thelyn (neu biano)
Penrhiw 2009 Unawd organ
Pianimals 1997 tri darn anghyffredin i biano
Plas Penmynydd 2006 Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano)
Ploryn 2005 Drama i lefarydd a cherddorfa siambr
Pob Llais Ynghyd 2014 Gosodiad i SA a phiano
Polar Bear 1997 darn i biano
Prelude and Toccata 1982 unawd telyn
Project: MusicMakers 2002 Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa
Prolog (Yr Oriau Oll a Welsom) 1988 deuawd i soprano (neu denor) a bariton
Rhen Sir Fôn 2006 unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano)
Rhew ar Dân 1997 darn i delyn
Rhosyn yr Iôr 2014 Gosodiad i gôr SATB a phiano (neu delyn)
Rhyddid 1993 darn corawl o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"
Royal Charter 2006 unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano)
Sad Song 2006 Darn syml i gitâr
Salem ar Sêl 1988 drama gerdd
Salm 150 (Psalm 150) 1988 gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano)
Salon Jen (Yn y Salon) 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Seiriol a Chybi 2006 côr plant a band pres (neu biano)
Seithug 1988 unawd i fas a phiano
Seren Newydd 1981 Cantawd Nadolig i ieuenctid (gwreiddiol) neu/a i gôr SATB ac unawdwyr
Sialens 1995 unawd i denor a phiano
Siarad efo'r Wal 1990 Drama gerdd
Sonata i Delyn a Baswn 1979 Sonata i delyn a baswn
Sonata i Gitâr/Guitar Sonata 1994 sonata i'r gitar
Sonatina (i dri offeryn) 1971 sonatina siambr
Sonatina i soddgrwth a phiano 1995 sonatina syml i soddgrwth a phiano
Songs of the Marches (Caneuon y Mers) 1989 cylch o ganeuon i fariton a thelyn (fersiwn hefyd i soprano a thelyn)
Star Turn 1995 Cyfres i offeryn pres a phiano
Streic! 1995 Drama Gerdd
Strings on the Wing 2008 Darn cyngerdd i linynnau aml-allu
Symffoni/Symphony 1991 Symffoni
Tair Cân o "Dirion Dir" 2006 Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano)
Tair Salm/Three Psalms 1982 dilyniant organ
Tân yn y Tiwb 2006 unawdwyr, corau a band pres (neu biano)
Taro Heibio 1983 astudwaith i bedwar offerynnwr taro
Telynor Tregaron 1996 darn i delyn
The Collar 1989 cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
The Mission of SPM-1 2000 Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa
The Shrew 1989 cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
The Thought 1989 cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
Tic Toc 1988 unawd i fariton
Traed (SA) 1989 Gosodiad i gôr merched a phiano
Traed (SATB) 2009 Gosodiad i gôr cymysg a phiano
Tri Munud 1996 3 symudiad i gorn a soddgrwth
Triban (fersiwn i ddwy gitâr) 2000 dilyniant i delyn
Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn) 1977 dilyniant i delyn
Trwm ac Ysgafn 2014 Deuawd i gitarau clasurol
Tryc 1993 Darn i delyn
Twm o Gapelulo 1990 gosodiad i gôr meibion a phiano
Ultraduck 2006 Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (cyfieithiad o "Archwadan")
Welsh Incident 1989 gosodiad i lefarydd, bas dwbl a cherddorfa
Welsh Incident (DB/pf) 1989 gosodiad i lefarydd, bas dwbl a phiano
Wonky Donkey 2006 Darn syml i gitâr
Wyn y Gwanwyn 2009 amrywiadau syml i ddeuawd neu ensemble telyn
Wythnos yng Nghymru Fydd 2017 Opera
Y Bryniau Melynion 1988 gosodiad i gôr meibion a phiano
Y Car 1985 gosodiad i TB neu SA a phiano
Y Castell Coll 2005 Drama gerdd i blant
Y Cobler Coch 1972 drama gerdd
Y Cofio (llais isel) 1988 unawd i gontralto a phiano
Y Cynulliad Cenedlaethol 1999 unawd leisiol i gyfeiliant telyn
Y Delyn 2007 gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano
Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig) 2000 gosodiad i gôr plant ac ensemble siambr
Y Dryw Bach Drwg (gwreiddiol) 1998 gosodiad corawl i blant ac ensemble
Y Garrog 1988 opera i blant
Y Gwanwyn 1995 unawd i denor a phiano
Y Gwyndy 1993 Drama gerdd i blant cynradd
Y Gymraeg 1985 Gosodiad i SATB a phiano
Y Pair 1995 unawd i denor a phiano
Y Weddw 1988 unawd i fariton
Ymosodiad Swetoniws 2006 côr SATB, band pres (neu biano)
Yn y Man 1986 Trefniant emyn-dôn i gôr meibion a phiano (neu fand pres)
Yr Eglwys yn y Môr (Ynys Cwyfan) 2017 Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'
Yr Eryr yn Eryri 1988 deuawd i soprano (neu denor) a bariton
Yr Oriau Oll a Welsom 1988 cylch o ganeuon i fariton, soprano a phiano
Zebra 1994 Darn piano i offerynnwyr ifanc

Bookmark and Share