Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

 

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"hiraethus, tyner a chain"

Abeille-Musique, Ffrainc

Gwrando

Rhestr gyflawn

3-2-1    


1990


drama gerdd


A New Star      


1981


Cantawd Nadolig i ieuenctid

 

Addolwn Ef (gwreiddiol/original)


1992


cadwyn o garolau Cymraeg


Addolwn Ef (i fand pres/for brass band)


1997


cadwyn o garolau Cymraeg

Afon Alaw  

2006

unawd i gontralto a band pres (neu biano)

Agorawd Dirion Dir

2006

agorawd i fand pres

Agorawd yr Wyddfa 

1986

Agorawd i gerddorfa

Ail Gadwyn o Garolau  

2007

Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn,
organ a gitâr fas

All Together Now!  

2007

Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano) a dechreuwyr ar y
ffliwt, ffidil ac utgorn

Ar Lan y Môr    

1993

trefniant i gôr meibion

Araf y Tipia'r Cloc

1968

cân gyda chyfeiliant piano

Archwadan   

2003

Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr i barhau
hanes Pedr a'r Blaidd

Attacca!   

1993

Darn i grwp siambr ifanc

Bara Llwyd  

1986

drama gerdd

Branwen

2001

Drama gerdd

Breichled

1990

Cadwyn o ganeuon gwerin

Bro Madog 

1987

ffanffer

Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright)

1991

gosodiad corawl

Brodyr Maeth Hywel     

2006

unawd i denor a band pres (neu biano)

Brwydr Tâl Moelfre  

2006

Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano)

Bryn Celli Ddu 

2006

Unawd i fariton a band pres (neu biano)

Bwthyn Cadi Rondol     

2005

gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano)

Bwydo'r Adar

2001

unawd i soprano a phiano

Cadernid Gwynedd   

1990

Darn cyngerdd i fand pres

Cadwyn

1983

gosodiad corawl

Cadwyn Carolau 

2005

Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn,
organ a gitâr fas

Cân a Dawns (Song and Dance)

1998

darn i ffidil a phiano

Cân Herod

1994

Aria gyngerdd ddramatig

Caneuon Cariad  

2003

Dilyniant o ganeuon serch Cymraeg i gôr deulais a
cherddorfa (neu biano)

Caneuon Ionawr  

2001

unawd i soprano a phiano

Caniad y Gloch

1980

amrywiadau piano

Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd/Sing to Jehovah)

1987

gosodiad corawl

Canu'n Iach 

1996

amrywiadau i grwpiau ieuenctid

 

Canu'r Wenallt     

2010

Gosodiad o ganeuon o "Dan y Wenallt" i gôr merched a
phiano


Cariad      


2008


Alawon gwerin serch Cymreig i gerddorfa symffoni

Cariad Pur Ffyddlon 

2009

Cadwyn o ganeuon serch gwerin i SATB digyfeiliant

Carol y Seren (unawd neu ddeuawd)

1985

carol

Carol y Seren SATB   

1997

Carol i gôr SATB a phiano

Carol y Seren TTBB    

1997

Carol i gôr meibion a phiano

Carol yr Alarch (SATB)

1990

gosodiad i gôr cymysg a thelyn (neu biano)

Carol yr Alarch (The Swan Carol) (unawd) 

1998

cân

Carol yr Alarch (TTBB)   

1990

gosodiad corawl

Chwarae Plant   

1993

Dilyniant o 4 darn i delyn

Chwedl y Llyn 

1984

dilyniant cerddorfaol

Chwyrnas    

1990

moto perpetuo i delyn

Cinio am Ddau  

1984

drama gerdd

Classy Classics  

1998

gosodiad o alawon clasurol i blant

Clychau'r Gog 

1984

gosodiad corawl

Cockney Medley/Cockney Songs  

2009

Trefniant o ganeuon Cocni i gerddorfa bres aml-allu

Consierto i Soddgrwth/Cello Concerto 

1987

consierto i soddgrwth a cherddorfa

Consierto i utgorn a band    

2008

Consierto i utgorn a cherddorfa chwyth

Consierto i utgorn a cherddorfa    

2008

consierto i utgorn a cherddorfa

Crafangau     

1969

unawd i lais uchel a phiano

Crow

1997

darn i biano (llaw chwith)

Cwlwm Cân        

1983

cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn

Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings   

2011

Cyfres i gerddorfa linynnol

Cymru

1983

gosodiad corawl

Dan Oed (drama gerdd) 

1985

drama gerdd


Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, 

Chwech)


2005


Pâr o osodiadau corawl gwrthgyferbyniol ar thema dathlu, i SATB a thelyn ddewisol - y ddau osodiad wedi'u cyhoeddi ar wahân: "Mab a'n Rhodded" a "Penblwydd, Chwech"

Dawns y Siôl   

1995

gosodiad corawl

Deuwch Ataf  

1988

emyn

Dewch i'r Ffair 

1997

cân

Dewch i'r Wledd    

1988

cân i blant

Dinas Barhaus 

2009

Cathl symffonig gerddorfaol gyda geiriau dewisol i lefarydd

Dirion Dir (+ "Tair Cân o Dirion Dir" i gôr plant) 

2006

Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano)
a chorau amrywiol

Diwedd y Gân   

1988

drama gerdd

Dolbadarn (band chwyth)

2008

ffanffer estynedig


Dolbadarn (band pres)


2005


ffanffer estynedig


Dolbadarn (ensemble pres)    


2004


Ffanffer estynedig


Dolwyddelan 1   


1985


ffanffer


Dolwyddelan 2   


1985


ffanffer


Dramadog      


1987


darn byr i offer pres

Dwedwch Pwy  

1980

cân o'r ddrama gerdd Magdalen

Dwylo'n Cyfarch    

2004

cân i blant meithrin

Dyfal Donc (deuawd gitarau)  

2004

Deuawd gitarau

Dyfal Donc (ensemble)   

1993

Darn i grwp gitarau

Dyma'r Dydd (Now This Day)   

1987

gosodiad corawl

EGAD!         

2005

Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffililwyr cyngerdd,
cerddorfa siambr a dysgwyr llinynnol

EGAD! (fersiwn gydag offerynnau ychwanegol) 

2008

Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd,
cerddorfa symffoni a dysgwyr llinynnol

Eifionydd       

1997

gosodiad i gôr meibion

Eirlysiau (Cynan)   

1995

unawd i denor

Eirlysiau (Waldo Williams)  

2001

unawd i lais uchel a phiano

Emyn i Fair Forwyn/Hymn to the Virgin  

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB) 

1979

cantawd

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB)

1979

cantawd

Erddigan    

1985

unawd telyn

Eryri 

1980

Cathl Symffonig

Eryri (band pres/brass band)  

1998

Trefniant i fand pres

Ffair Machynlleth    

2002

gosodiad corawl i SATB a phiano

Ffaliffolion

2007

Drama gerdd i blant

Fferm yr Anifail      

1993

drama gerdd

Fflyff (SATB)   

2008

gosodiad corawl

Fflyff (SSAA)  

2002

gosodiad i gôr merched digyfeiliant

Ffrindiau    

1985

cân o opera blant

Fida

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

Fresco

1986

agorawd

Fy Ngwlad    

1980

gosodiad corawl

Ga'i Fenthyg Ci?  

1985

deuawd leisiol

Geiriau Gerallt   

1988

cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol

Gen I Farch Glas 

1980

gosodiad corawl

Gimme Five    

2006

Darn syml i gitâr

Golgotha

1995

unawd i denor a phiano


Gwinllan a Roddwyd


1999


Gosodiad corawl


Gwylmabsant   


1994


Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa


Gwylmabsant (band pres)


2006


fersiwn fer i fand pres o'r gwreiddiol i organ a cherddorfa


Gwylmabsant (lleisiol) 


2006

 

Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano)


Gwyr Aeth Gatraeth (Men Went to Catraeth)


1993


gosodiad i gôr meibion digyfeiliant


Gyfrinferch Santaidd  


1997


gosodiad corawl

Haleliwia Byth I'r Iesu  

1998

emyn i blant

Hedydd yn yr Haul (The Gander and the Lark)

1971

duodrama

Hei-di-Ho! (drama gerdd)      

1985

drama gerdd

Henffych Datws SATB    

1987

gosodiad corawl

Henffych Datws TTBB   

2004

gosodiad corawl i leisiau meibion

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir)

2006

gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano)

Hengerdd

1984

dilyniant soddgrwth

Heriwn, Wynebwn y Wawr   

1998

gosodiad corawl

Huw Cymunod   

1982

opera blant

I Dywyn Hefo'r Delyn    

1991

Amrywiadau i bumawd telyn

I Wefr Dadeni     

1995

cylch o ganeuon

Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y

1997

carol dewis i gyd ar un copi)

Iesu Yw (unawd/deuawd)   

1990

carol

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn siambr

2002

darn cyngerdd i fiola a phedwarawd piano

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn wreiddiol

1987

darn cyngerdd i fiola, telyn a llinynnau

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano

2005

darn cyngerdd i fiola a phiano

Ionawr

2001

unawd i soprano a phiano

Lali Tali 

1984

Gosodiad corawl

Llam Carw 

2010

agorawd i gerddorfa

Llanrwst   

1988

unawd tenor

Llanw Môn    

2006

unawdwyr SATB, digyfeiliant

Llyn Cerrig Bach 

2006

Deuawd i SA a band pres (neu biano)

Llys Aberffraw       

2006

unawd i denor a band pres (neu biano)

Mab a'n Rhodded  

2005

Gosodiad corawl i SATB a thelyn ddewisol

Mabinogi

1983

dilyniant siambr

Magdalen

1992

drama gerdd

Meibion y Rhyfel     

1988

unawd i fariton neu fas a phiano

Microncerto

2004

Cor-gonsierto i fas dwbl a cherddorfa


Morluniau Môn


2001


Cyfres o symudiadau i gerddorfa linynnol


Moto


1996


Darn cyngerdd i gorn a ch'orfa


Music Makers Sing!  


2007


Cantawd fechan i gorau ysgol a cherddorfa symffoni (neu
biano)


Noson yn yr Opera/A Night at the Opera   


1997


Darn ysgafn i gerddorfa


O yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych


1979


pumawd piano


O'r Pren Braf!  


1986


dilyniant siambr


Paradwys Ffwl  


1985


drama gerdd


Pedair Hwiangerdd   


1995


gosodiad corawl/ffantasia

Penblwydd, Chwech

2005

Gosodiad corawl i SATB digyfeiliant

Penfelen

2002

Gosodiad i SA a thelyn (neu biano)

Penrhiw

2009

Unawd organ

Pianimals

1997

tri darn anghyffredin i biano

Plas Penmynydd   

2006

Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano)

Ploryn

2005

Drama i lefarydd a cherddorfa siambr

Polar Bear    

1997

darn i biano

Prelude and Toccata    

1982

unawd telyn

Project: MusicMakers     

2002

Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a
chyfranogiad cynulleidfa

Rhen Sir Fôn  

2006

unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano)

Rhew ar Dân

1997

darn i delyn

Rhyddid  

1993

darn corawl o ddrama gerdd

Royal Charter  

2006

unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano)

Sad Song 

2006

Darn syml i gitâr

Salem ar Sêl   

1988

drama gerdd

Salm 150 (Psalm 150)

1988

gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano)

Seiriol a Chybi  

2006

côr plant a band pres (neu biano)

Seithug   

1988

unawd i fas a phiano

Seren Newydd      

1981

cantawd Nadolig i ieuenctid

Sialens

1995

unawd i denor a phiano

Sonata i Gitâr/Guitar Sonata  

1994

sonata i'r gitar

Sonatina (i dri offeryn) 

1971

sonatina siambr

Sonatina i soddgrwth a phiano      

1995

sonatina syml i soddgrwth a phiano

Songs of the Marches (Caneuon y Mers)  

1989

cylch o ganeuon i fariton a thelyn (fersiwn hefyd i
soprano a thelyn)

Star Turn   

1995

Cyfres i offeryn pres a phiano

Streic

1995

Drama Gerdd

Strings on the Wing  

2008

Darn cyngerdd i linynnau aml-allu


Symffoni/Symphony  


1991


Symffoni


Tair Salm/Three Psalms   


1982


dilyniant organ


Tân yn y Tiwb 


2006


unawdwyr, corau a band pres (neu biano)


Taro Heibio   

1983

astudwaith i bedwar offerynnwr taro

Telynor Tregaron

1996

darn i delyn (13-16 oed)

The Collar   

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

The Mission of SPM-1    

2000

Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a
chyfranogiad cynulleidfa

The Shrew 

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

The Thought   

1989

cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn

Traed (SA)   

1989

Gosodiad corawl

Traed (SATB) 

2009

Gosodiad corawl

Tri Munud    

1996

3 symudiad i gorn a soddgrwth

Triban (fersiwn i ddwy gitâr)      

2000

dilyniant i delyn

Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn)   

1977

dilyniant i delyn

Tyrd am Dro

1998

Cân o ddrama gerdd

Ultraduck     

2006

Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (cyfieithiad
o "Archwadan")

Welsh Incident      

1989

gosodiad i lefarydd, bas dwbl a cherddorfa

Welsh Incident (DB/pf)   

1989

gosodiad i lefarydd, bas dwbl a phiano

Wonky Donkey  

2006

Darn syml i gitâr

Wyn y Gwanwyn 

2009

amrywiadau syml i ddeuawd neu ensemble telyn

Y Bryniau Melynion  

1988

gosodiad i gôr meibion a phiano

Y Car     

1985

gosodiad i TB neu SA a phiano

Y Castell Coll   

2005

Drama gerdd i blant

Y Cobler Coch      

1972

drama gerdd

Y Cofio 

1988

unawd i gontralto a phiano

Y Cynulliad Cenedlaethol  

1999

unawd leisiol i gyfeiliant telyn

Y Delyn         

2007

gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a
thelyn NEU TTBB a phiano

Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig) 

2000

gosodiad i gôr plant ac ensemble siambr

Y Dryw Bach Drwg (gwreiddiol) 

1998

gosodiad corawl i blant ac ensemble

Y Garrog    

1988

opera i blant

Y Gwanwyn      

1995

unawd i denor a phiano

Y Gwyndy 

1993

Drama gerdd i blant cynradd

Y Gymraeg     

1985

gosodiad corawl i SATB

Y Pair  

1995

unawd i denor a phiano

Ymosodiad Swetoniws

2006

côr SATB, band pres (neu biano)


Yr Oriau Oll a Welsom      

 

1988


cylch o ganeuon i fariton, soprano a phiano


Zebra   


1994


Darn piano i offerynnwyr ifanc

Bookmark and Share