Cymraeg | English

In this section:-

Contact Details

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Phone: +44 (0) 1248 750418
Mobile: 0777 6344 250
Email: post@garethglyn.info

"a delightful discovery”

(Classic FM Magazine)

Listen

Light Songs

 
Title Description  Year
A Fo Ben (He Who Would Lead) from the musical "Branwen" 2001
Ail-Liwio'r Byd (Re-Colouring the World) (song) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Ar y Stryd song 1984
Arian, Macs, Pres light song 1989
Arnat Ti mae'r Bai! (It's All Your Fault!)   2003
Augustus Caesar number from 'A New Star' 1981
Awn ar Streic Number from a musical 1996
Bargian Number from a musical 1996
Be Ddigwyddodd? song 1984
Be Di'r Orsedd? song 1985
Beth sy'n Dod? I song 1972
Beth sy'n Dod? II song 1972
Beth yw'r Gwir? song from a musical 1994
Bingo/O Dim Bingo/Waeth ichi heb song 1984
Blas y Dadrith song 1986
Blasu'r Afal (Tasting the Apple)   2003
Ble Cawn ni Fynd? song from the musical "Cinio am Ddau" 2005
Blws Penblwydd song 1985
Bodins ac El song 1986
Boed i'r Arglwydd Wenu Arnoch S/A duet 2005
Boed i'r Duwiau/Arglwydd Wenu Arnoch song 1984
Bore Braf (A Fine Morning) Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) 2005
Brwsied Bach o Baent song 1985
By Appointment to the Crown song 1985
Byddigions Number from a musical 1996
Cael fy Nerbyn song 1990
Caffi Olympia (Café Olympia) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Caffi Rosita light song 1989
Call in the Troops! Number from a musical 1996
Cân a Dawns y Cathod Drwg song 1972
Cân Angau song 1986
Cân Cyfeillgarwch Song from a musical for children 1993
Cân Dan Glo (A Song Under Lock and Key)   2003
Cân Ddistaw'r Smyglwyr Song from a musical for children 1993
Cân Diolch a Maddeuant Song from a musical for children 1993
Cân Diz song 1984
Cân Drist (o Huw Cymunod) song from children's opera 1982
Cân Drist (o Y Garrog) chorus from children's opera 1989
Cân Drist y Merched (o Y Gwyndy) Song from a musical for children 1993
Cân Ella song 1988
Cân Llawenydd (cân) pop song 1987
Cân Olaf Efnisien (Efnisien's Last Song) from the musical "Branwen" 2001
Cân Prysurdeb Song from a musical for children 1993
Cân Restio Song from a musical for children 1993
Cân Serch (o Huw Cymunod) song from children's opera 1982
Cân Sibrwd y Dorf chorus from children's opera 1989
Cân y Bugeiliaid song 1981
Cân y Cynffonwyr song 1986
Cân y Ddwy Fam Number from a musical 1996
Cân y Ffôn song 1986
Cân y Forwyn Ffrengig light song 1997
Cân y Genethod song from children's opera 1982
Cân y Lletywyr song 1981
Cân y Lluniau pop song 1983
Cân y Menai Arms Number from a musical 1996
Cân y Morforynion song 1972
Cân y Plismyn song 1986
Cân y Rheolwr Banc (Pres) song 1988
Cân y Wledd (The Feasting Song) from the musical "Branwen" 2001
Cân yr Angylion song 1981
Cân yr Athrawon song 1984
Cân yr F.A. Cup satirical song 1996
Carcharorion song from children's opera 1982
Cariad light song 1995
Cecil a Michael comic song 1995
Cerddaf y Strydoedd Tywyll song 1981
Cerdded a Cherdded (A Lot of Walking) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Cesar Awgwstws song 1981
Chic Chic Chicago light song in 20's style 1995
Clwb Paradiso song 1985
Clymu'r Ceiliog Gwynt Song from a musical for children 1993
Cool song 1988
Croeso i'r Ffair song from children's opera 1982
Croeso i'r Newyddion (Welcome to the News) Chorus from a musical 2007
Cymedroldeb! song from the musical Animal Farm 1993
Cytuno i Anghytuno comic duet 1992
Da o Ddwy Ynys (The Good of Two Islands) from the musical "Branwen" 2001
Daliwn y Ffrwynau yn Dynn song from the musical Animal Farm 1993
Daliwn yn Gadarn Number from a musical 1996
Dan Oed (cytgan) song 1986
Daw y Dydd song from the musical Animal Farm 1993
Dawns Slic dance 1985
Dawns Werin dance 1985
Dawns y Cyffuriau dance 1986
Dawns y Ddrudwy (The Starling's Dance) from the musical "Branwen" 2001
Dawns y Tylwyth Teg dance 1990
Dawnsio song 1984
Dechrau Canu, Dechrau Crygu comic song 1989
Dechrau'r Dyfodol pop song 1989
Deffro yn Siapan (Waking up in Japan) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Deffro'r Dychymyg song from a musical 1994
Deg Munud i Naw (Ten Minutes to Nine( Chorus from a musical 2007
Deg o Filwyr Bychain song 1986
Del song 1984
Deuawd (Diwedd y Gân) song 1988
Deudwch Rwbath song 1988
Di hwn ddim yn Dallt song 1988
Dilyn y Seren song 1981
Diwrnod Gwell a Ddaw song 1986
Does gen i Ddim Dyled song 1988
Drannoeth y Ffair song 1986
Dros Iwerydd Number from a musical 1996
Duwch y Dyfroedd song from a musical 1999
Dwi Isio Hogan fudur song 1984
Dwli ar Declyn satirical song 1987
Dyfod mae'r Haf song 1985
Dylan yn Ffoi song 1984
Dyna'r Foden i Mi song 1984
Dysgu Cymraeg song 1990
Elusen song 1988
Evan Roberts song 1985
Fe Ddaw y Dydd song 1986
Fe'th Drechwn di Eto song 1986
Ffarwel song 1986
Ffrae i Bedwar (Four People Quarrel) from the musical "Branwen" 2001
Fideo song 1988
Finale (A New Star) number from 'A New Star' 1981
Finale (Gogoniant a Mawl) song 1981
Gadael ar Ol Number from a musical 1996
Glas, Gwyn A Gwyrdd song 1985
Gobaith (Hope) Chorus from a musical 2007
Gogoniant a Mawl song 1981
Golygfa Agoriadol song 1986
Good News number from 'A New Star' 1981
Gorau Dau Fyd song 1986
Gormes chorus from children's opera 1989
Gosod y Stondinau song from children's opera 1982
Grêt, Grêt, Grêt!   2003
Gwenu, Gwenu (Smiling, Smiling)   2003
Gwerthu (For Sale) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Gwrandewch..... (Listen.....) from the musical "Branwen" 2001
Gwrthdaro (Conflict) Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) 2005
Hei, Syr! song 1984
Hei-di-Ho! (cytgan) song 1985
Help Llaw song 1988
Heno, Heno (Tonight, Tonight)   2003
Her y Stondin Baffio song from children's opera 1982
Herod and the Astrologers number from 'A New Star' 1981
Herod a'r Ser-ddewiniaid song 1981
Holy Star number from 'A New Star' 1981
Horror-torio song 1985
Huw yr Arwr song from children's opera 1982
Hwiangerdd Gwern (Gwern's Lullaby) from the musical "Branwen" 2001
Hwre am y Babell Len! song 1985
Hwyl yn y Gegin (Fun in the Kitchen)   2003
I Sir Fôn Choral welcome to Anglesey, with jazz orchestra accompaniment 2003
I Ti song 1986
I'r Cyffion a Fo! song 1972
Lladdwch y Llo Pasgedig song 1988
Llawenhawn/Rhyddid chorus from children's opera 1989
Lle yn y Stabal song 1981
Llygad am Lygad (An Eye for an Eye)   2003
Louis! Cwi! pop song 1987
M.A.C.S. Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) 2005
Mae Bradwr yn ein Plith song from the musical Animal Farm 1993
Mae na Fwy i Fywyd na Hyn (There's More to Life than This)   2003
Mae na Gyffro yn y Fro song 1984
Mae 'na Waith yn y Castall Number from a musical 1996
Mae 'Nghredentials I'n Iawn song 1985
Mae'r Fflamau yn Llosgi song 1986
Mae'r Garrog yn Cuddio chorus from children's opera 1989
Mae'r Nos yn Galw song 1986
Magi a Micha satirical song 1987
Mary and Herod's Soliloquies number from 'A New Star' 1981
Matholwch Yw (It's Matholwch) from the musical "Branwen" 2001
Meddygon Esgyrn Môn Song from a musical for children 1993
Mi Glywais Lais yn Galw song from the musical "Hirddydd Haf" 1986
Molawd Gwyr y Cyfryngau song 1985
Molawd i'r Cobler song 1972
Mr Kleen song 1984
Neb ond Tydi song 1984
Newyddion Da song 1981
Ni Di'r Sêr (We're the Stars)   2003
Nid Oes Bradwr yn y Ty Number from a musical 1996
O Be Dwi'n Da Fan Hyn? song 1985
O Mae'n Lyfli! penillion setting by Aled Lloyd Davies 1985
O Mrs Postman song 1984
O, Cenwch i'r Arwr song from the musical Animal Farm 1993
O, Gath Fach song 1984
O, Genod! song 1984
Oes yn Ôl (An Age Ago) from the musical "Branwen" 2001
Oes'na Sgwp i Ni? song 1985
Ofnadwy Ddwr song 1972
Out on the Darkened Pavements number from 'A New Star' 1981
P.A.N.D.A. Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) 2005
Pacio (Cân y Morynion) (Packing (The Maids' Song)) from the musical "Branwen" 2001
Pam does dim Heddwch? song 1984
Pawb a Phopeth (Everyone and Everything) Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) 2005
Pawb i'w Orchwyl yn Ol song 1985
Pawb o Blaid? song 1988
Pedair Awr ar Hugain (24 Hours)   2003
Penrhyn! song 1986
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma song 1990
Pobmobility comic song  
Polau Piniwn satirical song 1987
Pont Rhwng Dau Fyd (A Bridge Between Two Worlds) Chorus from a musical 2007
Punt y Gynffon Number from a musical 1996
Pwmpsi light song 1989
Pwy dach chi'n Nabod sy'n Cyfri (It's Who you Know that Counts)   2003
Pwy Nath? comic song  
Pwy Wyt Ti'n Feddwl Wyt Ti? Number from a musical 1996
Razamatazz   2003
Rhedeg ei Rhawd light song 1989
Rhifau Rhyfedd (Strange Numbers) Chorus from a musical 2007
Rho fo i Mi song 1986
Rhubanau song from the musical Animal Farm 1993
Rhuddlan song 1972
Rhybudd y Widdon chorus from children's opera 1989
Rhybudd yr Angylion song 1981
Roc Roc Roc Rockefeller song 1985
Room in a Stable number from 'A New Star' 1981
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun song 1985
Sâl Môr Song from a musical for children 1993
Sbwci (Spooky) Chorus from a musical 2007
Seren yn Disgleirio (A Shining Star)   2003
Sgen Im Dewis humorous duet 1988
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? song 1986
Si Hei Louis Tagliatelli pop song 1987
Siarad efo'r Sêr song 1986
Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) song from the musical Animal Farm 1993
Stafell Wisgo pop song 1983
Sut yn y Byd? (How on Earth?) Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) 2005
Swyn y Ddawns (The Magic of the Dance - Carlos's Song) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Swyn y Ddawns (The Magic of the Dance - Rita's Song) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Taflu'r Cwd (Dyma'r Nos) song 1972
Tafod Lastig (An Elastic Tongue)   2003
Tango song 1988
Technoleg (Technology) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Thank you Mother Earth song 1988
The Angels' Song number from 'A New Star' 1981
The Angels' Warning number from 'A New Star' 1981
The Innkeepers' Song number from 'A New Star' 1981
The Shepherds' Song number from 'A New Star' 1981
Tisio Gweld? song 1985
Tri, Dau, Un song 1990
Tybed? (I Wonder) song 1984
Tydio'm yn Hwyl Bob Amsar song 1990
Tyrd am Dro (Cân Serch) Number from a musical 1998
Weithia song 1990
Welais i Rioed Mo Duw song 1985
Wnei di Mo 'Nhorri, Bethesda song 1986
Wylo yn y Stryd song 1984
Xerox song from the musical "Hirddydd Haf" 1986
Y Boen o Fod yn Fam song 1986
Y Cadach Sidan Melyn song 1972
Y Cobler Coch o Ruddlan song 1972
Y Cwlwm light song 1989
Y Ddwy Fro Scene for SATB, soloists, jazz ensemble and dancers 2008
Y Fro Lle Mae Fy Nghalon song 1986
Y Gofod (Space) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) 1999
Y Peiriant Cwyno satirical song 1987
Y Porthmyn song from children's opera 1982
Y Twnel Serch song 1986
Y Tŷ Hefo Lot o Facha (The House With a Lot of Hooks) from the musical "Branwen" 2001
Y Wers Biano pop song 1983
Ymdeithgan a Chân y Byddigions Song from a musical for children 1993
Ymdeithgan Helwyr y Garrog chorus from children's opera 1989
Ymdeithgan y Gorchfygedig intermezzo from children's opera 1982
Ymsonau Mair a Herod duo song 1981
Yn y Beibil Mawr light song 1970
Yn y Disgo song 1990
Yr Hen Rhythm Yna pop song 1983
Yr Her song from children's opera 1982
Yr Ornest song from children's opera 1982
Yr Ymladdfa chorus from children's opera 1989

 


Bookmark and Share