Cymraeg | English

In this section:-

 

Contact Details

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Phone: +44 (0) 1248 750418
Mobile: 0777 6344 250
Email: post@garethglyn.info

"accomplished”

(BBC Music Magazine)

Listen

Recording Companies

3-2-1 Cantor CAN 203
A New Star Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
A Night at the Opera Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
A Snowdon Overture WHL 2137 (British Light Overtures 2)
Addolwn Ef (brass band) Bedwas, Trethomas & Machen Brass Band Laserlight 21540
Afon Alaw (The River Alaw) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Ail-Liwio'r Byd (Re-Colouring the World) on CD and video.
Anglesey Seascapes (also known as "Anglesey Sketches") WHL 2136 (British String Miniatures 2)
Be Di'r Orsedd? SAIN C945
Breichled Elinor Bennett :CD Do Re Mi 001 - Elinor Bennett's adaptation for voice and harp alone
Brodyr Maeth Hywel (Hywel's Foster-Brothers) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Brwsied Bach o Baent SAIN C945
Brwydr Tâl Moelfre (The Battle of Tâl Moelfre) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Bryn Celli Ddu DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
By Appointment to the Crown SAIN C945
Cadwyn (Cycle) SAIN C662: Côr Ffilharmonig Abergwaun (Suo Gân &  Ar Hyd Y Nos); Côr Bro Dysynni: SAIN C417 (Deio, Deryn y Bwn & Migldi Magldi); LLANGOLLEN 19946: Deryn y Bwn
Cael fy Nerbyn Cantor CAN 203
Cân Angau Tryfan TRF C286
Cân Drist (o Y Garrog) Tryfan TRF C307
Cân Sibrwd y Dorf Tryfan TRF C307
Cân y Bugeiliaid Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cân y Ffôn Tryfan TRF C286
Cân y Lletywyr Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cân yr Angylion Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cariad Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Cathy Randall's Cottage DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Cerddaf y Strydoedd Tywyll Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Cesar Awgwstws Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Child's Play "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03
Christ the King (SATB/unison/SA - all versions on one copy) Sain SCD 2392, SCD 2597
Christ the King (solo/duet) Cantor CAN 203 (original cast); TRF C363N (Lleisiau'r Frogwy, Beaumaris Band, Iona S. Williams, Trefor Williams, Lleisiau'r Enfys)
Chwyrnas (Whizzer) "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03
Clychau'r Gog (Bluebells) Traeth (CBM 2020); Llangwm (SAIN C467 a TRF389); Penrhyn (SAIN C2038N); Lleisiau'r Frogwy (TRF C363N ac SCD 2257); Aberystwyth (CDBM 319); Llandybïe (SAIN TRFC389);  Godre'r Aran (Sain 2120); Caernarfon (SCD 2301)
Cytuno i Anghytuno Alaw ALW 002 (Lleisiau'r Frogwy)
Dan Oed (cytgan) Tryfan TRF C286
Dan Oed (musical) Tryfan TRF C286
Dawns Slic SAIN C945
Dawns Werin SAIN C945
Dawns y Cyffuriau Tryfan TRF C286
Dawns y Tylwyth Teg Cantor CAN 203
Dechrau'r Dyfodol SAIN 1252M (Rhwng Hwyl a Thaith, Ar Log); SAIN SCD 2063 ("Yma o Hyd", yr un artistiaid); SCD 2494
Deg o Filwyr Bychain Tryfan TRF C286
Dewch i'r Ffair Tryfan TRF C286
Dewch, Dilynwn Ef caset preifat, Cefin Roberts
Dilyn y Seren Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Dirion Dir Overture DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Drannoeth y Ffair Tryfan TRF C286
Dwed Wrthym Pam Sain SCD 2597
Dwylo'n Cyfarch (Greeting Hands) "Help Me Make a Song", BOCSWN YMAS 04
Dyfod mae'r Haf SAIN C945
Dysgu Cymraeg Cantor CAN 203
Eifionydd Sain SCD 2257
Enduring City Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Enwch Chi y Pris caset preifat, Cefin Roberts
Feeding the Birds "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Ffrindiau (Friends) Sain C879, SCD 2262
Finale (Gogoniant a Mawl) Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Gentle Land DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Glas, Gwyn A Gwyrdd SAIN C945
Gogoniant a Mawl Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Gormes Tryfan TRF C307
Gwinllan a Roddwyd (A Vineyard was Given) Adlais, SAIN SCD 2164
Gwylmabsant Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Gwylmabsant (brass band) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Gwylmabsant (children's choir) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Gwynt yr Haf gan Sidan ar "Teulu Yncl Sam", Sain 1017M; Susan Bullock/Arthur Davies ar SAIN SCDC 2085 a SCDC 2070 (yr un recordiad ar ddwy ddisg)
Gyfrinferch Santaidd (Blessed Mystic) Côr Seiriol, "Symud Ymlaen", Sain SCD 2250
Hei-di-Ho! (cytgan) SAIN C945
Hei-di-Ho! (musical) SAIN C945
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Herod a'r Ser-ddewiniaid Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Hogyn Bach caset preifat, Cefin Roberts
Hwre am y Babell Len! SAIN C945
In Memoriam Cruciatorum Infantum (In Memory of Tortured Children) - viola and piano version WCCD001 ("Composers of Wales 01")
I'r Pedwar Gwynt caset preifat, Cefin Roberts
Iraist fy Nghorff Mirain Haf a Dylan Eurig (SAIN C2150)
January "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
January Songs "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Legend of the Lake WHL 2149 (British Light Music Discoveries 6)
Little Suite for Strings Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Llanrwst Teifryn Rees  SAIN C423; D. Eifion Thomas SAIN C401; Gwyn Hughes Jones SAIN C2124, do. SAIN SCD2129; John Eifion SAIN SCD2238
Llanw Môn (The Tides of Anglesey) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Llawenhawn/Rhyddid Tryfan TRF C307
Lle yn y Stabal Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Llyn Cerrig Bach (Cerrig Bach Lake) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Llys Aberffraw (Aberffraw Court) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Mae 'Na Symud caset preifat, Cefin Roberts
Mae 'Nghredentials I'n Iawn SAIN C945
Mae'n Hen Bryd caset preifat, Cefin Roberts
Mae'r Garrog yn Cuddio Tryfan TRF C307
Magdalen Tryfan TRF 318
Merch Fach Dlos caset preifat, Cefin Roberts
Microncerto Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Molawd Gwyr y Cyfryngau SAIN C945
Never Was Dawn so Bright Corau '92 (Badger JBP 204)
Newyddion Da Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
O Be Dwi'n Da Fan Hyn? SAIN C945
O Mae'n Lyfli! SAIN C945
Oes'na Sgwp i Ni? SAIN C945
Pawb i'w Orchwyl yn Ol SAIN C945
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma Cantor CAN 203
Plas Penmynydd (Penmynydd House) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Rhen Sir Fôn DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Rhybudd y Widdon Tryfan TRF C307
Rhybudd yr Angylion Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Rhyddid (Freedom) LLANGOLLEN 19946 (Youth Choirs Competition)
Roc Roc Roc Rockefeller SAIN C945
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun SAIN C945
Royal Charter DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Salon Jen caset preifat, Cefin Roberts
Seiriol and Cybi DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? Tryfan TRF C286
Sixth Birthday "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
Snowdrops (Waldo Williams) "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Stag's Leap Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Tân yn y Tiwb (Fire in the Tube) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
The Future's Beginning Today Côr Godre'r Aran, SAIN SCD 2394; Côr Llanfaircaereinion, Sain SCD 2482; Cantorion Colin Jones, Sain SCD 2464, Côr Meibion Cenedlaethol Seland Newydd (New Zealand National Male Choir), NZAMC0458
The Nativity "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
The Star Carol (solo singer) Lleisiau'r Frogwy Alaw ALW 002; Sain 1387D (Trebor Edwards); Sain 987 (Trebor Edwards); Sain 2061 (Trebor Edwards); Gwyn Hughes Jones (Sain 2043); Côr Ieuenctid Sir Benfro (Sain SCD 2082).
The Swan Carol (SATB) Côr y Cedyrn: SAIN SCD2257
The Swan Carol (TTBB) Hogia'r Ddwylan, SAIN SCD 2225
Three Psalms for Organ Jane Watts - SAIN SCD 2140
Three Songs from "Dirion Dir" ("Gentle Land") DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Tri, Dau, Un Cantor CAN 203
Trumpet Concerto Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Tydio'm yn Hwyl Bob Amser Cantor CAN 203
Tyrd am Dro Côr Meibion Llangwm, Sain SCD 2313 a  SCD 2631
Weithia Cantor CAN 203
Welsh Incident Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Y Bryniau Melynion (The Yellow Hills) Côr Meibion y Penrhyn, SAIN C2038N; Côr Meibion Caernarfon, C2173
Y Ferch a'r Ysgub gan Lleisiau'r Frogwy ar ALW 002
Y Twnel Serch Tryfan TRF C286
Ymdeithgan Helwyr y Garrog Tryfan TRF C307
Ymosodiad Swetoniws (Suetonius' Attack) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Ymsonau Mair a Herod Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Yn y Beibil Mawr Meibion Menlli, recordiau SAIN - SAINC 524
Yn y Disgo Cantor CAN 203
Yr Ymladdfa Tryfan TRF C307

 

Maybe the best way to source recordings would be to do a title search on the Web – this will bring up store and online retailers as well as private resellers. But here are the contact details of the main recording companies which have featured Gareth Glyn’s music:

Sain: Sain Recordings Ltd., Canolfan Sain, Llandwrog, Caenarfon, Gwynedd, LL54 5TG, +44 (0)1286 831 111, sain@sainwales.comwww.sainwales.com

Tryfan: as above

Eleanor Turner: +44 (0)1780 766559, info@eleanorturner.comwww.eleanorturner.com

WHL: the owners of this label are now part of Umusic UK: www.umusic.co.uk

Alaw: Frogwy, Llangwyllog, Llangefni LL77 7PX, +44 (0)1248 750418

Composers of Waleswww.welshcontemporary.comfiona@welshcontemporary.com, +44(0) 29 2070 6976

Tŷ Cerdd: Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff CF10 5AL; +44 (0)29 2063 5640, http://tycerdd.sequence.co.ukenquiries@tycerdd.org

Laserlightwww.virginmedia.com/music/browse/bedwas-trethomas-and-machen-band/albums/137877

Bookmark and Share