Cymraeg | English

In this section:-

Contact Details

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Phone: +44 (0) 1248 750418
Mobile: 0777 6344 250
Email: post@garethglyn.info

"accomplished”

(BBC Music Magazine)

Listen

Recording Companies

 
3-2-1 Cantor CAN 203
A Snowdon Overture Presto Classical CDWHL2137 (British Light Overtures 2)
Addolwn Ef (brass band) Bedwas, Trethomas & Machen Brass Band Laserlight 21540
Slowly the Ticking Clock gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Be Di'r Orsedd? SAIN C945
Breichled (original - contralto, fl., hp.) Elinor Bennett: CD Do Re Mi 001 - Elinor Bennett's adaptation for voice and harp alone
Never Was Dawn so Bright Corau '92 (Badger JBP 204)
Brwsied Bach o Baent SAIN C945
By Appointment to the Crown SAIN C945
Cadwyn (Cycle) SAIN C662: Côr Ffilharmonig Abergwaun (Suo Gân & Ar Hyd Y Nos); Côr Bro Dysynni: SAIN C417 (Deio, Deryn y Bwn & Migldi Magldi); LLANGOLLEN 19946: Deryn y Bwn
Cael fy Nerbyn Cantor CAN 203
Cân Angau Tryfan TRF C286
Cân Drist (o Y Garrog) Tryfan TRF C307
Tyrd am Dro (Cân Serch) Côr Meibion Llangwm, Sain SCD 2313 a SCD 2631
Cân Sibrwd y Dorf Tryfan TRF C307
Cân y Bugeiliaid Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Dewch i'r Ffair Tryfan TRF C286
Three Songs from "Dirion Dir" ("Gentle Land") DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Cân y Ffôn Tryfan TRF C286
Cân y Lletywyr Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cân yr Angylion Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
The Star Carol (solo singer) Lleisiau'r Frogwy Alaw ALW 002; Sain 1387D (Trebor Edwards); Sain 987 (Trebor Edwards); Sain 2061 (Trebor Edwards); Gwyn Hughes Jones (Sain 2043); Côr Ieuenctid Sir Benfro (Sain SCD 2082).
The Swan Carol (TTBB) Hogia'r Ddwylan, SAIN SCD 2225
The Swan Carol (solo voice) gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Cerddaf y Strydoedd Tywyll Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Cesar Awgwstws Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"); SBS 000016 ('Law yn Llaw', Côr Ieuenctid Môn)
Child's Play "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Chwyrnas (Whizzer) "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Clychau'r Gog (Bluebells) Traeth (CBM 2020); Llangwm (SAIN C467 a TRF389); Penrhyn (SAIN C2038N); Lleisiau'r Frogwy (TRF C363N ac SCD 2257); Aberystwyth (CDBM 319); Llandybïe (SAIN TRFC389); Godre'r Aran (Sain 2120); Caernarfon (SCD 2301)
Cytuno i Anghytuno Alaw ALW 002 (Lleisiau'r Frogwy)
Dan Oed (cytgan) Tryfan TRF C286
Dan Oed (musical) Tryfan TRF C286
Dawns Slic SAIN C945
Dawns Werin SAIN C945
Dawns y Cyffuriau Tryfan TRF C286
Dawns y Tylwyth Teg Cantor CAN 203
Dechrau'r Dyfodol SAIN 1252M (Rhwng Hwyl a Thaith, Ar Log); SAIN SCD 2063 ("Yma o Hyd", yr un artistiaid); SCD 2494
Deg o Filwyr Bychain Tryfan TRF C286
Dewch, Dilynwn Ef caset preifat, Cefin Roberts
Dilyn y Seren Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Drannoeth y Ffair Tryfan TRF C286
Dyfod mae'r Haf SAIN C945
Enwch Chi y Pris caset preifat, Cefin Roberts
Ffrindiau (Friends) Sain C879, SCD 2262
Glas, Gwyn A Gwyrdd SAIN C945
Gogoniant a Mawl Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Gwinllan a Roddwyd (A Vineyard was Given) Adlais, SAIN SCD 2164
Gwylmabsant Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Gwynt yr Haf gan Sidan ar "Teulu Yncl Sam", Sain 1017M; Susan Bullock/Arthur Davies ar SAIN SCDC 2085 a SCDC 2070 (yr un recordiad ar ddwy ddisg); gan Rhys Meirion, Elgan Llŷr Thomas a Rhodri Prys Jones ar SAIN SCD 2768 ("Caneuon Gareth Glyn")
Hei-di-Ho! (cytgan) SAIN C945
Hei-di-Ho! (musical) SAIN C945
Herod a'r Ser-ddewiniaid Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Hogyn Bach caset preifat, Cefin Roberts
Dwed Wrthym Pam Sain SCD 2597
Dysgu Cymraeg Cantor CAN 203
Eifionydd Sain SCD 2257
Snowdrops (Cynan) gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Snowdonia (Eryri) "Snowdonia" - Heritage Records "British Celebration" HTGCD 203 (2016), RTÉ Concert Orchestra/Gavin Sutherland
Finale (Gogoniant a Mawl) Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Golgotha gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Gormes Tryfan TRF C307
Gyfrinferch Santaidd (Blessed Mystic) Côr Seiriol, "Symud Ymlaen", Sain SCD 2250
The Future's Beginning Today Côr Godre'r Aran, SAIN SCD 2394; Côr Llanfaircaereinion, Sain SCD 2482; Cantorion Colin Jones, Sain SCD 2464, Côr Meibion Cenedlaethol Seland Newydd (New Zealand National Male Choir), NZAMC0458; Côr Pendyrus; Côr y Traeth; Linköpings Studentsångare (Sweden
Hwre am y Babell Len! SAIN C945
Christ the King (solo/duet) Cantor CAN 203 (original cast); TRF C363N (Lleisiau'r Frogwy, Beaumaris Band, Iona S. Williams, Trefor Williams, Lleisiau'r Enfys)
Llawenhawn/Rhyddid Tryfan TRF C307
Lle yn y Stabal Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Mae'n Hen Bryd caset preifat, Cefin Roberts
Mae'r Garrog yn Cuddio Tryfan TRF C307
Merch Fach Dlos caset preifat, Cefin Roberts
Molawd Gwyr y Cyfryngau SAIN C945
Newyddion Da Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
A Night at the Opera Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Oes'na Sgwp i Ni? SAIN C945
I'r Pedwar Gwynt caset preifat, Cefin Roberts
Iraist fy Nghorff Mirain Haf a Dylan Eurig (SAIN C2150)
Llanrwst (solo) Teifryn Rees SAIN C423; D. Eifion Thomas SAIN C401; Gwyn Hughes Jones SAIN C2124, do. SAIN SCD2129; John Eifion SAIN SCD2238; Trystan Llŷr Griffiths SAIN SCD2739, Rhys Meirion SAIN SCD2768 ('Caneuon Gareth Glyn")
Mae 'Na Symud caset preifat, Cefin Roberts
Mae 'Nghredentials I'n Iawn SAIN C945
Magdalen Tryfan TRF 318
O Be Dwi'n Da Fan Hyn? SAIN C945
O Mae'n Lyfli! SAIN C945
Pawb i'w Orchwyl yn Ol SAIN C945
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma Cantor CAN 203
Rhubanau "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993), Rhian Cerys (unawdydd)
Rhybudd y Widdon Tryfan TRF C307
Rhybudd yr Angylion Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Salon Jen caset preifat, Cefin Roberts
A New Star Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993) (dan y teitl 'Mynydd Siwgwr Candi"
Tydio'm yn Hwyl Bob Amsar Cantor CAN 203
Weithia Cantor CAN 203
Legend of the Lake WHL 2149 (British Light Music Discoveries 6)
Rhyddid (Freedom) "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993); LLANGOLLEN 1996 (Youth Choirs Competition)
Roc Roc Roc Rockefeller SAIN C945
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun SAIN C945
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? Tryfan TRF C286
Challenge gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Three Psalms for Organ Jane Watts - SAIN SCD 2140
Tri, Dau, Un Cantor CAN 203
Welsh Incident Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Y Bryniau Melynion (The Yellow Hills) Côr Meibion y Penrhyn, SAIN C2038N; Côr Meibion Caernarfon, C2173
The Cauldron gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Ymdeithgan Helwyr y Garrog Tryfan TRF C307
Ymsonau Mair a Herod Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Yn y Beibil Mawr Meibion Menlli, recordiau SAIN - SAINC 524
Yn y Disgo Cantor CAN 203
Y Ferch a'r Ysgub gan Lleisiau'r Frogwy ar ALW 002
Spring gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Y Twnel Serch Tryfan TRF C286
Yr Ymladdfa Tryfan TRF C307
January Songs "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Ail-Liwio'r Byd (Re-Colouring the World) on CD and video.
Cariad Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Microncerto Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Dwylo'n Cyfarch (Greeting Hands) "Help Me Make a Song", BOCSWN YMAS 04
The Nativity "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
Sixth Birthday "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
Gentle Land DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Anglesey Seascapes (also known as "Anglesey Sketches") Presto Classical CDWHL2136 (British String Miniatures 2)
January "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768
Feeding the Birds "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Snowdrops (Waldo Williams) "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768
The Star Carol (TTBB) ("The Star Carol") "Carols in Kirkgate" (York Philharmonic Male Voice Choir) JMCD 1034
The Swan Carol (SATB) Côr y Cedyrn: SAIN SCD2257
Christ the King (SATB/unison/SA - all versions on one copy) Sain SCD 2392, SCD 2597
In Memoriam Cruciatorum Infantum (In Memory of Tortured Children) - viola and piano version WCCD001 ("Composers of Wales 01")
Stag's Leap Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Talons (high voice) gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Bryn Celli Ddu DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Llyn Cerrig Bach (Cerrig Bach Lake) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Ymosodiad Swetoniws (Suetonius' Attack) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Afon Alaw (The River Alaw) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Llys Aberffraw (Aberffraw Court) gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Brwydr Tâl Moelfre (The Battle of Tâl Moelfre) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Brodyr Maeth Hywel (Hywel's Foster-Brothers) gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Plas Penmynydd (Penmynydd House) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Gwylmabsant (children's choir) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Enduring City Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Gwylmabsant (brass band) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Royal Charter DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Tân yn y Tiwb (Fire in the Tube) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Llanw Môn (The Tides of Anglesey) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Rhen Sir Fôn DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Seiriol and Cybi DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Trumpet Concerto Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Little Suite for Strings Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Dirion Dir Overture DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Cathy Randall's Cottage DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Gwydion Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
A New Star Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
In the Sweet By and By Lleisiau'r Frogwy ar y casèt "Yn y Man" (Sain/Tryfan C363N, 1993), gyda Band Pres Biwmares; Cantorion Colin Jones ar 'Nessun Dorma' (CD label y côr); Côr Meibion Dinas Bangor ar 'Casgliad' (2000) (SCD 2258)
Waterwheel "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Cart with no brake "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Kite "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Augustus Caesar Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
The Innkeepers' Song Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Out on the Darkened Pavements Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Room in a Stable Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
The Shepherds' Song Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
The Angels' Song Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Good News Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Herod and the Astrologers Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Holy Star Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Mary and Herod's Soliloquies Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
The Angels' Warning Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Finale (A New Star) Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Life Reborn gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Fy Ngeni dan Felltith Mam (Born under a mother's curse) gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768); hefyd ar CD 'Gwydion' (SAIN SCD 2744) ac ar fideo masnachol
The Star Carol (trio) Rhodri Prys Jones, Rhys Meirion ac Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Rose of our King (SSA) "Doniau'r Ynys" - SAIN SCD 2764
Dyma Gaer Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Gallwn Greu Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Y Ferch a Greais I Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Myfi yw Merch y Blodau Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
O Ferch Anesmwyth Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Clywch y Corn Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Y Tro Cynta Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Mi Fu'r Holl Oriau Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Fy Mab Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Fe Gymer Un Eiliad Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Dy Anobaith Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
A Byw Fyddi Di Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd
Gwedi Storm Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

 

Maybe the best way to source recordings would be to do a title search on the Web – this will bring up store and online retailers as well as private resellers. But here are the contact details of the main recording companies which have featured Gareth Glyn’s music:

Sain: Sain Recordings Ltd., Canolfan Sain, Llandwrog, Caenarfon, Gwynedd, LL54 5TG, +44 (0)1286 831 111, sain@sainwales.comwww.sainwales.com

Tryfan: as above

Heritage: heritage-records.com

Eleanor Turner: +44 (0)1780 766559, info@eleanorturner.comwww.eleanorturner.com

WHL: Presto Classical are the present owners of the label: www.prestomusic.com/classical

Heritage Records: www.heritage-records.com/

Alaw: Frogwy, Llangwyllog, Llangefni LL77 7PX, +44 (0)1248 750418

Composers of Waleswww.welshcontemporary.comfiona@welshcontemporary.com, +44(0) 29 2070 6976

Tŷ Cerdd: Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff CF10 5AL; +44 (0)29 2063 5640, http://tycerdd.sequence.co.ukenquiries@tycerdd.org

Laserlightwww.virginmedia.com/music/browse/bedwas-trethomas-and-machen-band/albums/137877

Bookmark and Share