Cymraeg | English

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"yn cynnig llawer o fwynhad"

cylchgrawn Fanfare, UDA

Gwrando

I ddefnyddwyr Internet Explorer - mae angen y fersiwn ddiweddaraf i weld yr isod.

Am fanylion llawn am unrhyw ddarn, cliciwch ar logo SoundCloud

o dan y tonnau sain, ar y dde."In Memoriam Cruciatorum Infantum" (cerddorfa)


"Gododdin" (Gareth Glyn)


Cadernid Gwynedd (band pres)

 


Chwedl y Llyn


Agorawd yr Wyddfa

 


Symffoni

 


Y Delyn, i delyn, corau meibion a cherddorfa

 


Addolwn Ef - carolau Cymreig i fand pres

 


Consierto i Utgorn (unawdydd: Philippe Schartz)

 


Morluniau Môn


Cyfres Fechan i linynnau


Tu Hwnt i Amser, i linynnau a thelyn


 "Anthem Gorfforaethol" (o Cynllun Crewyr Cerdd)

 

Araf y Tipia’r Cloc (Wyn Morris, bariton)

 


Caniad y Gloch (Richard Simm, piano)

 


Toccata, o Tair Salm i'r organ

 

Y Gymraeg (SATB)

 


Fy Ngwlad (SATB a thelyn neu biano)

 


Clychau’r Gog (TTBB)

 


Dirion Dir, i unawdwyr, corau a band pres

 


Salm 150 (côr meibion a cherddorfa)

 


Y Delyn, i delyn, corau meibion a cherddorfa

 


Carol yr Alarch (TTBB)

 

Dyfroedd Byw (i 16 offeryn, neu gerddorfa fechan)

 


O’r Pren Braf! (4 telyn, obo a baswn)

 


I Dywyn Hefo’r Delyn (pumawd telyn)

 


Tair Cân Werin i bumawd pres

 


o yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych

EGAD! i linynnau o bob gallu (tannau agored i broffesiynol)

 

Y Garrog

 


Huw Cymunod


3-2-1

 


Seren Newydd

 


Hei Di Ho

 


Dan Oed

 

 

Bookmark and Share