Cymraeg | English

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"darganfyddiad hyfryd"

cylchgrawn Classic FM

Gwrando

Newyddion

 

Disgwyl Cynnwys ...

Disgwyl Cynnwys ...

Mawrth - Mae’r darn comisiwn cerddorfaol ‘Gododdin’, gafodd ei berfformio yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, bellach ar gael i wrando arno. Cliciwch yma (yna Cerddorfa a Band).


Chwefror - Ers i’r darn comisiwn cerddorfaol ‘Gododdin’ dderbyn ei berfformiad cyntaf yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn 2014, gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, mae bellach wedi cael ei ddarlledu dair gwaith ar wahanol adegau, ac ar wahanol orsafoedd o’r BBC – Radio 3, Radio Cymru a Radio Wales.

Medi - Derbyniodd gwaith comisiwn cerddorfaol diweddara Gareth, ‘Gododdin’, ei berfformiad cynta yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Llanelwy, ar 27 Medi. Alexandre Bloch oedd yn arwain Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Gorffennaf - Perfformiwyd gwaith Gareth i gerddorfa symffoni ac actorion, ‘Y Daith i’r Blaned Aflafar - The Mission of SPM-1’ yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gerbron tair mil o blant o sawl rhan o Gymru a thu hwnt.


Mehefin - Mae Gareth wedi dechrau gweithio ar opera Gymraeg. Ei fwriad yw creu gwaith yn seiliedig ar un o nofelau pwysicaf yr ugeinfed ganrif yn yr iaith, ‘Wythnos yng Nghymru Fydd’ gan Islwyn Ffowc Elis. Dewch yn ôl yma i ddilyn y datblygiadau fel maen nhw’n digwydd.


Mai - Daeth cynulleidfa o filoedd i Sgwâr Trafalgar yn Llundain i gyngerdd awyr-agored gan Gerddorfa Symffoni Llundain dan arweiniad Valery Gergiev, lle’r perfformiwyd trefniant arbennig Gareth o’r ‘Symphonie Fantastique’ gan Berlioz.

Gorffennaf - Gareth Glyn gafodd yr anrhydedd o gael ei wahodd i wneud trefniant arbennig o ‘Nimrod’ gan Elgar ar gyfer Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd yn Llundain ar 27 Gorffennaf, fel bod 80 o blant, rhwng 7 a 17 oed, yn medru perfformio ar y cyd ag aelodau o gerddorfa’r LSO gerbron cynulleidfa fyd-eang o dros biliwn o bobl.


Yn awr medrwch wylio nifer o fideos o weithiau gan Gareth Glyn ar y wefan hon – ewch i “Oriel Fideo a Lluniau”.

Gorffennaf 2011

Ar gael yn awr!

CD dwbl o weithiau cerddorfaol gan Gareth Glyn, gydag artistiaid gwesteiol 
fel Jonathan Pryce, Dominic Seldis, Jane Watts a Philippe Schartz. Cewch ragor o wybodaeth am Welsh Incident, ynghyd â chlipiau sain o’r holl draciau, yma.

 

 

Bookmark and Share