Cymraeg | English

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"darganfyddiad hyfryd"

cylchgrawn Classic FM

Gwrando

Newyddion

 

27 Ionawr

Cafodd opera Gareth, Wythnos yng Nghymru Fydd, ei dyfarnu'r Cynhyrchiad Gorau yn yr Iaith Gymraeg yn seremoni Gwobrau Theatr Cymru 2018. Yn ogystal, roedd wedi cyrraedd y rhestr fer mewn tri chategori arall: Sain (sef cerddoriaeth) Gorau, Perfformiad Gyryw Gorau mewn Cynhyrchiad Opera (Robyn Lyn Evans) a Cynhyrchiad Teithiol Cymraeg Gorau.

Gwobr Theatr Cymru

 

Cafodd opera newydd Gareth, Wythnos yng Nghymru Fydd, ei pherfformiadau cyntaf erioed ar 10 ac 11 Tachwedd 2017 yng Nghanolfan Pontio, Bangor, cyn mynd ar daith i Rosllannerchrugog (14/11), y Drenewydd (16/11), Aberystwyth (17/11), y Barri (21/11), Abertawe (23/11) a Phwllheli (25/11). Mae'r libretto yn addasiad gan Mererid Hopwood o nofel eiconig Islwyn Ffowc Elis, gafodd ei cyhoeddi 60 mlynedd yn ôl. Mwy o fanylion yma.

Mae modd gweld y sgôr lawn yn ei gyfanrwydd yma.

Ar gael yn awr - CD o ganeuon tenor Gareth Glyn, gyda'r cantorion disglair Rhys Meirion, Elgan Llŷr Thomas a Rhodri Prys Jones a'r cyfeilydd blaenllaw Annette Bryn Parri.  Yn cynnwys ffefrynnau fel Llanrwst a Carol yr Alarch, a chyfle i fwynhau'r wefr o'r tri thenor yn cydganu yn ogystal! Medrwch gael rhagor o fanylion, a chyfle i archebu neu lawrlwytho, yma.

Disgwyl Cynnwys ...

Mawrth - Mae’r darn comisiwn cerddorfaol ‘Gododdin’, gafodd ei berfformio yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, bellach ar gael i wrando arno. Cliciwch yma (yna Cerddorfa a Band).


Chwefror - Ers i’r darn comisiwn cerddorfaol ‘Gododdin’ dderbyn ei berfformiad cyntaf yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn 2014, gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, mae bellach wedi cael ei ddarlledu dair gwaith ar wahanol adegau, ac ar wahanol orsafoedd o’r BBC – Radio 3, Radio Cymru a Radio Wales.

Medi - Derbyniodd gwaith comisiwn cerddorfaol diweddara Gareth, ‘Gododdin’, ei berfformiad cynta yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Llanelwy, ar 27 Medi. Alexandre Bloch oedd yn arwain Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Gorffennaf - Perfformiwyd gwaith Gareth i gerddorfa symffoni ac actorion, ‘Y Daith i’r Blaned Aflafar - The Mission of SPM-1’ yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gerbron tair mil o blant o sawl rhan o Gymru a thu hwnt.


Mehefin - Mae Gareth wedi dechrau gweithio ar opera Gymraeg. Ei fwriad yw creu gwaith yn seiliedig ar un o nofelau pwysicaf yr ugeinfed ganrif yn yr iaith, ‘Wythnos yng Nghymru Fydd’ gan Islwyn Ffowc Elis. Dewch yn ôl yma i ddilyn y datblygiadau fel maen nhw’n digwydd.


Mai - Daeth cynulleidfa o filoedd i Sgwâr Trafalgar yn Llundain i gyngerdd awyr-agored gan Gerddorfa Symffoni Llundain dan arweiniad Valery Gergiev, lle’r perfformiwyd trefniant arbennig Gareth o’r ‘Symphonie Fantastique’ gan Berlioz.

Gorffennaf - Gareth Glyn gafodd yr anrhydedd o gael ei wahodd i wneud trefniant arbennig o ‘Nimrod’ gan Elgar ar gyfer Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd yn Llundain ar 27 Gorffennaf, fel bod 80 o blant, rhwng 7 a 17 oed, yn medru perfformio ar y cyd ag aelodau o gerddorfa’r LSO gerbron cynulleidfa fyd-eang o dros biliwn o bobl.


Yn awr medrwch wylio nifer o fideos o weithiau gan Gareth Glyn ar y wefan hon – ewch i “Oriel Fideo a Lluniau”.

Gorffennaf 2011

Ar gael yn awr!

CD dwbl o weithiau cerddorfaol gan Gareth Glyn, gydag artistiaid gwesteiol 
fel Jonathan Pryce, Dominic Seldis, Jane Watts a Philippe Schartz. Cewch ragor o wybodaeth am Welsh Incident, ynghyd â chlipiau sain o’r holl draciau, yma.

 

 

Bookmark and Share