Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"lliwgar ac amrywiol"

International Record Review

Gwrando

Cwmnïau recordiau

 
Teitl Recordiadau masnachol
3-2-1 Cantor CAN 203
A New Star (Seren Newydd) Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Addolwn Ef (i fand pres) Bedwas, Trethomas & Machen Brass Band Laserlight 21540
Afon Alaw DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Agorawd Dirion Dir DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Agorawd yr Wyddfa Presto Classical CDWHL 2137 (British Light Overtures 2)
Ail-Liwio'r Byd on CD and video.
Araf y Tipia'r Cloc gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Augustus Caesar Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Barcutan "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Be Di'r Orsedd? SAIN C945
Breichled Elinor Bennett :CD Do Re Mi 001 - Elinor Bennett's adaptation for voice and harp alone
Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) Corau '92 (Badger JBP 204)
Brodyr Maeth Hywel gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Brwsied Bach o Baent SAIN C945
Brwydr Tâl Moelfre DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Bryn Celli Ddu DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Bwthyn Cadi Rondol DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Bwydo'r Adar "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
By Appointment to the Crown SAIN C945
Cadwyn SAIN C662: Côr Ffilharmonig Abergwaun (Suo Gân & Ar Hyd Y Nos); Côr Bro Dysynni: SAIN C417 (Deio, Deryn y Bwn & Migldi Magldi); LLANGOLLEN 19946: Deryn y Bwn
Cael fy Nerbyn Cantor CAN 203
Cân Angau Tryfan TRF C286
Cân Drist (o Y Garrog) Tryfan TRF C307
Cân Sibrwd y Dorf Tryfan TRF C307
Cân y Bugeiliaid Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cân y Ffôn Tryfan TRF C286
Cân y Lletywyr Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cân yr Angylion Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Caneuon Ionawr "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Cariad Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Carol y Seren (triawd) Rhodri Prys Jones, Rhys Meirion ac Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) Lleisiau'r Frogwy Alaw ALW 002; Sain 1387D (Trebor Edwards); Sain 987 (Trebor Edwards); Sain 2061 (Trebor Edwards); Gwyn Hughes Jones (Sain 2043); Côr Ieuenctid Sir Benfro (Sain SCD 2082).
Carol y Seren TTBB ("The Star Carol") "Carols in Kirkgate" (York Philharmonic Male Voice Choir) JMCD 1034
Carol yr Alarch (SATB) Côr y Cedyrn: SAIN SCD2257
Carol yr Alarch (The Swan Carol) (unawd) gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Carol yr Alarch (TTBB) Hogia'r Ddwylan, SAIN SCD 2225
Cerddaf y Strydoedd Tywyll Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Cesar Awgwstws Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"); SBS 000016 ('Law yn Llaw', Côr Ieuenctid Môn)
Chwarae Plant "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Chwedl y Llyn WHL 2149 (British Light Music Discoveries 6)
Chwyrnas "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Clychau'r Gog Traeth (CBM 2020); Llangwm (SAIN C467 a TRF389); Penrhyn (SAIN C2038N); Lleisiau'r Frogwy (TRF C363N ac SCD 2257); Aberystwyth (CDBM 319); Llandybïe (SAIN TRFC389); Godre'r Aran (Sain 2120); Caernarfon (SCD 2301)
Consierto i utgorn a cherddorfa Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Crafangau (llais uchel) gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Cytuno i Anghytuno Alaw ALW 002 (Lleisiau'r Frogwy)
Dan Oed Tryfan TRF C286
Dan Oed (cytgan) Tryfan TRF C286
Dawns Slic SAIN C945
Dawns Werin SAIN C945
Dawns y Cyffuriau Tryfan TRF C286
Dawns y Tylwyth Teg Cantor CAN 203
Dechrau'r Dyfodol SAIN 1252M (Rhwng Hwyl a Thaith, Ar Log); SAIN SCD 2063 ("Yma o Hyd", yr un artistiaid); SCD 2494
Deg o Filwyr Bychain Tryfan TRF C286
Dewch i'r Ffair Tryfan TRF C286
Dewch, Dilynwn Ef caset preifat, Cefin Roberts
Dilyn y Seren Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Dinas Barhaus Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Dirion Dir DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Drannoeth y Ffair Tryfan TRF C286
Dwed Wrthym Pam Sain SCD 2597
Dwylo'n Cyfarch "Help Me Make a Song", BOCSWN YMAS 04
Dyfod mae'r Haf SAIN C945
Dysgu Cymraeg Cantor CAN 203
Eifionydd Sain SCD 2257
Eirlysiau (Cynan) gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Eirlysiau (Waldo Williams) "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768
Enwch Chi y Pris caset preifat, Cefin Roberts
Eryri "Snowdonia" - Heritage Records "British Celebration" HTGCD 203 (2016), RTÉ Concert Orchestra/Gavin Sutherland
Ffrindiau Sain C879, SCD 2262
Finale (A New Star) Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Finale (Gogoniant a Mawl) Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Fy Ngeni dan Felltith Mam gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Glas, Gwyn A Gwyrdd SAIN C945
Gogoniant a Mawl Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Golgotha gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Good News Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Gormes Tryfan TRF C307
Gwinllan a Roddwyd Adlais, SAIN SCD 2164
Gwylmabsant Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Gwylmabsant (band pres) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Gwylmabsant (lleisiol) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Gwynt yr Haf gan Sidan ar "Teulu Yncl Sam", Sain 1017M; Susan Bullock/Arthur Davies ar SAIN SCDC 2085 a SCDC 2070 (yr un recordiad ar ddwy ddisg); gan Rhys Meirion, Elgan Llŷr Thomas a Rhodri Prys Jones ar SAIN SCD 2768 ("Caneuon Gareth Glyn")
Gyfrinferch Santaidd Côr Seiriol, "Symud Ymlaen", Sain SCD 2250
Hei-di-Ho! SAIN C945
Hei-di-Ho! (cytgan) SAIN C945
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Heriwn, Wynebwn y Wawr Côr Godre'r Aran, SAIN SCD 2394; Côr Llanfaircaereinion, Sain SCD 2482; Cantorion Colin Jones, Sain SCD 2464, Côr Meibion Cenedlaethol Seland Newydd (New Zealand National Male Choir), NZAMC0458; Côr Pendyrus; Côr y Traeth; Linköpings Studentsångare (Sweden
Herod and the Astrologers Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Herod a'r Ser-ddewiniaid Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Hogyn Bach caset preifat, Cefin Roberts
Holy Star Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Hwre am y Babell Len! SAIN C945
I Wefr Dadeni gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) Sain SCD 2392, SCD 2597
Iesu Yw (unawd/deuawd) Cantor CAN 203 (original cast); TRF C363N (Lleisiau'r Frogwy, Beaumaris Band, Iona S. Williams, Trefor Williams, Lleisiau'r Enfys)
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano WCCD001 ("Composers of Wales 01")
Ionawr "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768
I'r Pedwar Gwynt caset preifat, Cefin Roberts
Iraist fy Nghorff Mirain Haf a Dylan Eurig (SAIN C2150)
Llam Carw Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Llanrwst Teifryn Rees SAIN C423; D. Eifion Thomas SAIN C401; Gwyn Hughes Jones SAIN C2124, do. SAIN SCD2129; John Eifion SAIN SCD2238; Trystan Llŷr Griffiths SAIN SCD2739, Rhys Meirion SAIN SCD2768 ('Caneuon Gareth Glyn")
Llanw Môn DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Llawenhawn/Rhyddid Tryfan TRF C307
Lle yn y Stabal Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Llyn Cerrig Bach DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Llys Aberffraw gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Mab a'n Rhodded "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
Mae 'Na Symud caset preifat, Cefin Roberts
Mae 'Nghredentials I'n Iawn SAIN C945
Mae'n Hen Bryd caset preifat, Cefin Roberts
Mae'r Garrog yn Cuddio Tryfan TRF C307
Magdalen Tryfan TRF 318
Mary and Herod's Soliloquies Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Merch Fach Dlos caset preifat, Cefin Roberts
Microncerto Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Molawd Gwyr y Cyfryngau SAIN C945
Morluniau Môn Presto Classical CDWHL 2136 (British String Miniatures 2)
Newyddion Da Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Noson yn yr Opera/A Night at the Opera Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
O Mae'n Lyfli! SAIN C945
O, Be Dwi'n Da Fan Hyn? SAIN C945
Oes'na Sgwp i Ni? SAIN C945
Olwyn Ddŵr "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Out on the Darkened Pavements Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Pawb i'w Orchwyl yn Ôl SAIN C945
Penblwydd, Chwech "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma Cantor CAN 203
Plas Penmynydd DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Rhen Sir Fôn DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Rhosyn yr Iôr (SSA) "Doniau'r Ynys" - SAIN SCD 2764
Rhubanau "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993), Rhian Cerys (unawdydd)
Rhybudd y Widdon Tryfan TRF C307
Rhybudd yr Angylion Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Rhyddid "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993); LLANGOLLEN 1996 (Youth Choirs Competition)
Roc Roc Roc Rockefeller SAIN C945
Room in a Stable Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun SAIN C945
Royal Charter DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Salon Jen (Yn y Salon) caset preifat, Cefin Roberts
Seiriol a Chybi DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Seren Newydd Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? Tryfan TRF C286
Sialens gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993) (dan y teitl 'Mynydd Siwgwr Candi"
Tair Cân o "Dirion Dir" DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Tair Salm/Three Psalms Jane Watts - SAIN SCD 2140
Tân yn y Tiwb DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
The Angels' Song Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
The Angels' Warning Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
The Innkeepers' Song Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
The Shepherds' Song Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Tri, Dau, Un Cantor CAN 203
Tryc "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683
Tydio'm yn Hwyl Bob Amsar Cantor CAN 203
Tyrd am Dro (Cân Serch) Côr Meibion Llangwm, Sain SCD 2313 a SCD 2631
Weithia Cantor CAN 203
Welsh Incident Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Y Bryniau Melynion Côr Meibion y Penrhyn, SAIN C2038N; Côr Meibion Caernarfon, C2173
Y Ferch a'r Ysgub gan Lleisiau'r Frogwy ar ALW 002
Y Gwanwyn gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Y Pair gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)
Y Twnel Serch Tryfan TRF C286
Ymdeithgan Helwyr y Garrog Tryfan TRF C307
Ymosodiad Swetoniws DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com
Ymsonau Mair a Herod Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Yn y Beibil Mawr Meibion Menlli, recordiau SAIN - SAINC 524
Yn y Disgo Cantor CAN 203
Yn y Man Lleisiau'r Frogwy ar y casèt "Yn y Man" (Sain/Tryfan C363N, 1993), gyda Band Pres Biwmares; Cantorion Colin Jones ar 'Nessun Dorma' (CD label y côr); Côr Meibion Dinas Bangor ar 'Casgliad' (2000) (SCD 2258)
Yr Ymladdfa Tryfan TRF C307

Efallai mai’r ffordd orau i brynu recordiadau fyddai gwneud chwiliad ar y We – byddai hynny’n cael hyd i gwmnïau sy’n gwerthu drwy’u siopau neu arlein, yn ogystal ag unigolion sy’n ail-werthu’n breifat. Ond dyma fanylion cyswllt prif gwmnïau recordio cerddoriaeth Gareth Glyn:

Sain: Sain Recordiau Cyf., Canolfan Sain, Llandwrog, Caenarfon, Gwynedd, LL54 5TG, +44 (0)1286 831 111, sain@sainwales.com, www.sainwales.com

Tryfan: fel yr uchod

Eleanor Turner: +44 (0)1780 766559, info@eleanorturner.com, www.eleanorturner.com

WHL: Cwmni Presto Classical ydy perchnogion y label hon bellach: www.prestomusic.com/classical

Heritage Records: www.heritage-records.com/

Alaw: Frogwy, Llangwyllog, Llangefni LL77 7PX, +44 (0)1248 750418

Composers of Wales/Cyfansoddwyr Cymru: www.welshcontemporary.com, fiona@welshcontemporary.com, +44(0) 29 2070 6976

Tŷ Cerdd: Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff CF10 5AL; +44 (0)29 2063 5640, http://tycerdd.sequence.co.uk, enquiries@tycerdd.org

Laserlight: www.virginmedia.com/music/browse/bedwas-trethomas-and-machen-band/albums/137877

Bookmark and Share