Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

 

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"lliwgar ac amrywiol"

International Record Review

Gwrando

Cwmnïau recordiau

3-2-1 - Cantor CAN 203
Addolwn Ef (i fand pres/for brass band) - Bedwas, Trethomas & Machen Brass Band Laserlight 21540
Afon Alaw  - On commercial DVD
Agorawd Dirion Dir - on commercial DVD
Agorawd yr Wyddfa - WHL 2137 (British Light Overtures 2)
Ail-Liwio'r Byd  - on CD and video.
Be Di'r Orsedd?  - SAIN C945
Breichled - Elinor Bennett :CD Do Re Mi 001 - Elinor Bennett's adaptation for voice and harp alone
Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) - Corau '92 (Badger JBP 204)
Brodyr Maeth Hywel  - On commercial DVD
Brwsied Bach o Baent -  SAIN C945
Brwydr Tâl Moelfre - On commercial DVD
Bryn Celli Ddu - On commercial DVD
Bwydo'r Adar -  "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
By Appointment to the Crown - SAIN C945
Cadwyn - SAIN C662: Côr Ffilharmonig Abergwaun (Suo Gân &  Ar Hyd Y Nos); Côr Bro Dysynni: SAIN C417 (Deio, Deryn y Bwn & Migldi Magldi); LLANGOLLEN 19946: Deryn y Bwn
Cael fy Nerbyn - Cantor CAN 203
Cân Angau - Tryfan TRF C286
Cân Drist (o Y Garrog) - Tryfan TRF C307
Cân Sibrwd y Dorf  - Tryfan TRF C307
Cân y Bugeiliaid  - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cân y Ffôn - Tryfan TRF C286
Cân y Lletywyr - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Cân yr Angylion - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Caneuon Ionawr - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Cariad - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) - Lleisiau'r Frogwy Alaw ALW 002; Sain 1387D (Trebor Edwards); Sain 987 (Trebor Edwards); Sain 2061 (Trebor Edwards); Gwyn Hughes Jones (Sain 2043); Côr Ieuenctid Sir Benfro (Sain SCD 2082).
Carol yr Alarch (SATB) - Côr y Cedyrn: SAIN SCD2257
Carol yr Alarch (TTBB) - Hogia'r Ddwylan, SAIN SCD 2225
Cerddaf y Strydoedd Tywyll - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597
Cesar Awgwstws  - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Chwarae Plant  - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03
Chwedl y Llyn - WHL 2149 (British Light Music Discoveries 6)
Chwyrnas  - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03
Clychau'r Gog  - Traeth (CBM 2020); Llangwm (SAIN C467 a TRF389); Penrhyn (SAIN C2038N); Lleisiau'r Frogwy (TRF C363N ac SCD 2257); Aberystwyth (CDBM 319); Llandybïe (SAIN TRFC389);  Godre'r Aran (Sain 2120); Caernarfon (SCD
2301)
Consierto i utgorn a cherddorfa  - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Cytuno i Anghytuno - Alaw ALW 002 (Lleisiau'r Frogwy)
Dan Oed (cytgan) - Tryfan TRF C286
Dan Oed (drama gerdd) - Tryfan TRF C286
Dawns Slic - SAIN C945
Dawns Werin - SAIN C945
Dawns y Cyffuriau - Tryfan TRF C286
Dawns y Tylwyth Teg -   Cantor CAN 203
Dechrau'r Dyfodol  - SAIN 1252M (Rhwng Hwyl a Thaith, Ar Log); SAIN SCD 2063 ("Yma o Hyd", yr un artistiaid); SCD 2494
Deg o Filwyr Bychain - Tryfan TRF C286
Dewch i'r Ffair  - Tryfan TRF C286
Dewch, Dilynwn Ef  - caset preifat, Cefin Roberts
Dilyn y Seren - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Dinas Barhaus - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Dirion Dir (+ "Tair Cân o Dirion Dir" i gôr plant) - On commercial DVD
Drannoeth y Ffair  - Tryfan TRF C286
Dwed Wrthym Pam - Sain SCD 2597
Dwylo'n Cyfarch  - "Help Me Make a Song", BOCSWN YMAS 04
Dyfod mae'r Haf  - SAIN C945
Dysgu Cymraeg  - Cantor CAN 203
Eifionydd  - Sain SCD 2257
Eirlysiau (Waldo Williams) - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
Enwch Chi y Pris - caset preifat, Cefin Roberts
Ffrindiau  - Sain C879, SCD 2262
Finale (Gogoniant a Mawl) - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Glas, Gwyn A Gwyrdd - SAIN C945
Gogoniant a Mawl  - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Gormes -   Tryfan TRF C307
Gwinllan a Roddwyd - Adlais, SAIN SCD 2164
Gwylmabsant  - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Gwylmabsant (band pres) - On commercial DVD
Gwylmabsant (lleisiol) - On commercial DVD
Gwynt yr Haf  - gan Sidan ar "Teulu Yncl Sam", Sain 1017M; Susan Bullock/Arthur Davies ar SAIN SCDC 2085 a SCDC 2070 (yr un recordiad ar ddwy ddisg)
Gyfrinferch Santaidd - Côr Seiriol, "Symud Ymlaen", Sain SCD 2250
Hei-di-Ho! (cytgan) - SAIN C945
Hei-di-Ho! (drama gerdd) - SAIN C945
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) - On commercial DVD
Heriwn, Wynebwn y Wawr - Côr Godre'r Aran, SAIN SCD 2394; Côr Llanfaircaereinion, Sain SCD 2482; Cantorion Colin Jones, Sain SCD 2464, Côr Meibion Cenedlaethol Seland Newydd (New Zealand National Male Choir), NZAMC0458
Herod a'r Ser-ddewiniaid - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Hogyn Bach - caset preifat, Cefin Roberts
Hwre am y Babell Len! - SAIN C945
Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) - Sain SCD 2392, SCD 2597
Iesu Yw (unawd/deuawd)  - Cantor CAN 203 (original cast); TRF C363N (Lleisiau'r Frogwy, Beaumaris Band, Iona S. Williams, Trefor Williams, Lleisiau'r Enfys)
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr  Artaith) - fiola a phiano -   WCCD001 ("Composers of Wales 01")
Ionawr  - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300
I'r Pedwar Gwynt  - caset preifat, Cefin Roberts
Iraist fy Nghorff  -   Mirain Haf a Dylan Eurig (SAIN C2150)
Llam Carw - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Llanrwst - Teifryn Rees  SAIN C423; D. Eifion Thomas SAIN C401; Gwyn Hughes Jones SAIN C2124, do. SAIN SCD2129; John Eifion SAIN SCD2238
Llanw Môn - On commercial DVD
Llawenhawn/Rhyddid  - Tryfan TRF C307
Lle yn y Stabal - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Llyn Cerrig Bach - On commercial DVD
Llys Aberffraw - On commercial DVD
Mab a'n Rhodded - "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
Mae 'Na Symud - caset preifat, Cefin Roberts
Mae 'Nghredentials I'n Iawn - SAIN C945
Mae'n Hen Bryd - caset preifat, Cefin Roberts
Mae'r Garrog yn Cuddio - Tryfan TRF C307
Magdalen - Tryfan TRF 318
Merch Fach Dlos - caset preifat, Cefin Roberts
Microncerto - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Molawd Gwyr y Cyfryngau - SAIN C945
Morluniau Môn - WHL 2136 (British String Miniatures 2)
Newyddion Da - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Noson yn yr Opera/A Night at the Opera - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
O Be Dwi'n Da Fan Hyn? - SAIN C945
O Mae'n Lyfli! - SAIN C945
Oes'na Sgwp i Ni? - SAIN C945
Pawb i'w Orchwyl yn Ol - SAIN C945
Penblwydd, Chwech  - "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma - Cantor CAN 203
Plas Penmynydd - On commercial DVD
Rhen Sir Fôn  - On commercial DVD
Rhybudd y Widdon - Tryfan TRF C307
Rhybudd yr Angylion - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Rhyddid - LLANGOLLEN 19946 (Youth Choirs Competition)
Roc Roc Roc Rockefeller - SAIN C945
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun - SAIN C945
Royal Charter  - On commercial DVD
Salon Jen - caset preifat, Cefin Roberts
Seiriol a Chybi  - On commercial DVD
Seren Newydd - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw?  - Tryfan TRF C286
Tair Salm/Three Psalms - Jane Watts - SAIN SCD 2140
Tân yn y Tiwb - On commercial DVD
Tri, Dau, Un  - Cantor CAN 203
Tydio'm yn Hwyl Bob Amser - Cantor CAN 203
Tyrd am Dro - Côr Meibion Llangwm, Sain SCD 2313 a  SCD 2631
Weithia  - Cantor CAN 203
Welsh Incident  - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")
Y Bryniau Melynion - Côr Meibion y Penrhyn, SAIN C2038N; Côr Meibion Caernarfon, C2173
Y Ferch a'r Ysgub - gan Lleisiau'r Frogwy ar ALW 002
Y Twnel Serch - Tryfan TRF C286
Ymdeithgan Helwyr y Garrog - Tryfan TRF C307
Ymosodiad Swetoniws - On commercial DVD
Ymsonau Mair a Herod - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")
Yn y Beibil Mawr - Meibion Menlli, recordiau SAIN - SAINC 524
Yn y Disgo - Cantor CAN 203
Yr Ymladdfa  - Tryfan TRF C307

Efallai mai’r ffordd orau i brynu recordiadau fyddai gwneud chwiliad ar y We – byddai hynny’n cael hyd i gwmnïau sy’n gwerthu drwy’u siopau neu arlein, yn ogystal ag unigolion sy’n ail-werthu’n breifat. Ond dyma fanylion cyswllt prif gwmnïau recordio cerddoriaeth Gareth Glyn:

Sain: Sain Recordiau Cyf., Canolfan Sain, Llandwrog, Caenarfon, Gwynedd, LL54 5TG, +44 (0)1286 831 111, sain@sainwales.com, www.sainwales.com

Tryfan: fel yr uchod

Eleanor Turner: +44 (0)1780 766559, info@eleanorturner.com, www.eleanorturner.com

WHL: mae perchnogion y label yma bellach yn rhan o Umusic UK: www.umusic.co.uk

Alaw: Frogwy, Llangwyllog, Llangefni LL77 7PX, +44 (0)1248 750418

Composers of Wales/Cyfansoddwyr Cymru: www.welshcontemporary.com, fiona@welshcontemporary.com, +44(0) 29 2070 6976

Tŷ Cerdd: Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff CF10 5AL; +44 (0)29 2063 5640, http://tycerdd.sequence.co.uk, enquiries@tycerdd.org

Laserlight: www.virginmedia.com/music/browse/bedwas-trethomas-and-machen-band/albums/137877

Bookmark and Share