Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"hiraethus, tyner a chain"

Abeille-Musique, Ffrainc

Gwrando

Cyhoeddwyr

Cyhoeddwyr
Teitl Cyhoeddwr
A New Star (Seren Newydd) Gwynn - ISBN 0-900-426-65-9 (Seren Newydd), 0-900-426-70-5 (A New Star), ISMN 979-0-708091-22-6 (dwyieithog, rhannau SATB yn unig))
Afon Alaw Curiad 9035
Araf y Tipia'r Cloc Curiad - "Llanrwst a Chaneuon Eraill" ISBN 1 897664 81 8; fersiwn i denor: Curiad 9019/5/T
Barcutan Curiad (Telyn Fyw), ISBN 1-897664-11-7)
Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) Gwynn
Brodyr Maeth Hywel Curiad 9041
Bwydo'r Adar Curiad (Caneuon Ionawr, ISBN 1-897664-23-0)
Cadwyn Gwynn
Cân Herod Curiad - "Llanrwst a Chaneuon Eraill" ISBN 1 897664 81 8
Caneuon Ionawr Curiad (Caneuon Ionawr, ISBN 1-897664-23-0)
Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd/Sing to Jehovah) Curiad
Cariad Pur Ffyddlon Gwynn
Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) Curiad - yn "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Carol y Seren SATB Curiad, ISMN M 57010 166 5
Carol y Seren TTBB Curiad, ISMN M 57010 454 3
Carol yr Alarch (SATB) Curiad
Carol yr Alarch (The Swan Carol) (unawd) Curiad, ISMN M 57010 357 7 (llais uchel), 370 6 (llais isel) - mewn un gyfrol
Carol yr Alarch (TTBB) Curiad, ISMN M 57010 259 4
Chwarae Plant Curiad (Telyn Fyw), ISBN 1-897664-11-7)
Chwyrnas Curiad (Telyn Fyw), ISBN 1-897664-11-7)
Clychau'r Gog Curiad
Crafangau (llais uchel) Curiad - yn "Llanrwst a Chaneuon Eraill" ISBN 1 897664 81 8
Crow Spartan Press
Cymru Gwynn
Cytgerdd Curiad
Dan Oed Curiad - yn "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, Chwech) Gwynn
Dawns y Siôl Gwynn
Dewch i'r Ffair Curiad - yn "O'r Sioe" ISBN 1 897664 710
Dewch i'r Wledd Curiad: "Cantabile" (ISBN1-887664-21-4)
Dewch Ynghyd (trefniant o 'Dewch i'r Wledd') Curiad 2056
Dewch, Dilynwn Ef Curiad - yn "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Dwed Wrthym Pam Curiad - yn "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Dwedwch Pwy Curiad - yn "O'r Sioe" ISBN 1 897664 710
Dyma'r Dydd (Now This Day) Curiad - ISMN M 57010 172 6
Eifionydd Curiad - ISMN M 57010 437 6
Eirlysiau (Cynan) Curiad - o "I Wefr Dadeni", ISBN 1-897664-56-7
Eirlysiau (Waldo Williams) Curiad (Caneuon Ionawr, ISBN 1-897664-23-0)
Erddigan Curiad (yn Telyn Fyw)
Ffair Machynlleth Gwynn
Fflyff (SATB) Gwynn (3122)
Fflyff (SSAA) Gwynn (3122)
Ffrindiau Curiad: "Cantabile" (ISBN 1-897664-21-4); Curiad 2055 (fersiwn ddeulais)
Fy Ngwlad Gwynn
Ga'i Fenthyg Ci? Gwynn 2511
Gen I Farch Glas Gwynn 4061
Gimme Five Chanterelle ISBN 978 3 89044 207 5
Golgotha Curiad - o "I Wefr Dadeni", ISBN 1-897664-56-7
Gwinllan a Roddwyd Gwynn
Gwynt yr Haf Curiad - yn "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Gwyr Aeth Gatraeth (Men Went to Catraeth) Gwynn
Gyfrinferch Santaidd Curiad - ISMN M 57010 446 8
Henffych Datws SATB Curiad ISMN M 57010 171 9
Henffych Datws TTBB Curiad ISMN M 57010 481 9
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) Curiad 3139 (trefniant SATB)
Heriwn, Wynebwn y Wawr (SATB) Curiad 3197
Heriwn, Wynebwn y Wawr (TTBB) Curiad 4125
Hon Yw Ein Gwlad Curiad 3154, ISMN M 57010 521 2
I Wefr Dadeni Curiad, ISBN 1-897664-56-7
I Wefr Dadeni Curiad, ISBN 1-897664-56-7
Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) Curiad, ISMN 57010 457 4
Iesu Yw (unawd/deuawd) Curiad - "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Ionawr Curiad (Caneuon Ionawr, ISBN 1-897664-23-0)
Iraist fy Nghorff Curiad - yn "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Llanrwst (S.A.T.Bar.B.) Curiad 3200
Llanrwst (SATB) Curiad 3199
Llanrwst (unawd) Curiad - yn "Llanrwst a Chaneuon Eraill" ISBN 1 897664 81 8
Llys Aberffraw Curiad 9040
Mab a'n Rhodded Gwynn
Mab y Forwyn (El Noi de la Mare) Curiad
Meibion y Rhyfel Curiad - yn "Llanrwst a Chaneuon Eraill" ISBN 1 897664 81 8
Morluniau Môn (fersiwn i fand chwyth) J. W. Pepper (USA)
Olwyn Ddŵr Curiad (Telyn Fyw), ISBN 1-897664-11-7)
Penblwydd, Chwech Gwynn
Penfelen Curiad ISMN M 57010 4499
Pianimals Spartan Press
Pob Llais Ynghyd Curiad 2037, ISMN M 57010 519 9
Polar Bear Spartan Press
Rhosyn yr Iôr (SATB) Curiad 3153
Rhosyn yr Iôr (SSA) Curiad 2052
Rhyddid "Sioetastig!" - Y Lolfa, 978 1 78451 110 1
Sad Song Chanterelle ISBN 978 3 89044 207 5
Salm 150 (Psalm 150) Gwynn
Salon Jen (Yn y Salon) Curiad - yn "Cân Llawenydd" ISBN 1 897664 46 X
Seithug Curiad - yn "Llanrwst a Chaneuon Eraill" ISBN 1 897664 81 8; fersiwn i gontralto: Curiad 9019/4/C
Seren Newydd Gwynn - ISBN 0-900-426-65-9 (Seren Newydd), 0-900-426-70-5 (A New Star), ISMN 979-0-708091-22-6 (dwyieithog, rhannau SATB yn unig)
Sialens Curiad - o "I Wefr Dadeni", ISBN 1-897664-56-7
Star Turn Spartan Press Ltd
Tair Salm/Three Psalms Llonnod
Telynor Tregaron Curiad - yn Telyn Fyw 2 (ISBN 1897664 96 6
Traed (SATB) Gwynn
Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn) Adlais, y Fenni, Gwent
Trwm ac Ysgafn MS (trafodaethau efo Tŷ Cerdd)
Tryc Curiad (Telyn Fyw), ISBN 1-897664-11-7)
Wyn y Gwanwyn Alaw
Y Bryniau Melynion Curiad
Y Car Gwynn 4066
Y Cofio (llais isel) Curiad - yn "Llanrwst a Chaneuon Eraill" ISBN 1 897664 81 8
Y Delyn Gwynn
Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig) Curiad (dan baratoad)
Y Gwanwyn Curiad - o "I Wefr Dadeni", ISBN 1-897664-56-7
Y Gymraeg Gwynn
Y Pair Curiad - o "I Wefr Dadeni", ISBN 1-897664-56-7
Yn y Man Cwmni Cyhoeddi Gwynn cyf. (4059D)
Yr Arglwydd yw fy Mugail (Salm 23) Curiad 3198
Yr Oriau Oll a Welsom MS (rhai caneuon unigol wedi'u cyhoeddi gan Curiad cyf.)
Zebra Spartan Press

 

Bookmark and Share