Cymraeg | English

Yn yr adran yma:-

Manylion Cyswllt

Gareth Glyn,
Frogwy Fawr,
Llangwyllog,
LLANGEFNI
Ynys Môn
LL77 7PX

Ffôn: +44 (0) 1248 750418
Ffôn Symudol: 0777 6344 250
Ebost: post@garethglyn.info

"yn cynnig llawer o fwynhad"

cylchgrawn Fanfare, UDA

Gwrando

Sgoriau PDF

Gallwch lawrlwytho’r sgoriau yma am ddim drwy glicio ar y ddolen.
Os am rannau offerynnol y gweithiau, cysylltwch â’r cyfansoddwr.

Dolbadarn (ffanffer band pres)

Dolbadarn (ffanffer band chwyth)

Dolbadarn (ffanffer ensemble pres)

Dyfroedd Byw (Living Waters) - ensemble siambr - cyfres yn darlunio dyfroedd enwog Cymreig: Ffynnon Tudno, Afon Wysg, Llyn Safaddan a Chantre'r Gwaelod

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith):

       Fersiwn i fiola a phiano

       Fersiwn i gerddorfa

       Fersiwn i fiola, telyn a llinynnau

Mabinogi (siambr) - Pedwar mân-ddarlun o Lyfr Hergest: Pwyll, Branwen, Manawydan a Math

Morluniau Môn (cyfres mewn arddull ysgafn am bump o draethau Môn - Llanddwyn, Malltraeth, Penmon, Cemaes a Moelfre):

       Cerddorfa linynnol

       Naw offeryn llinynnol

       Pedwarawd llinynnol

       Ffidil, fiola, soddgrwth a bas dwbwl

Noson yn yr Opera (A Night at the Opera) - agorawd ysgafn i gerddorfa

Addolwn Ef (cadwyn o hen garolau Cymreig i fand pres)

Cariad (cadwyn o ganeuon gwerin serch Cymreig i gerddorfa)

Dinas Barhaus (Enduring City) (cathl symffonig ddathliadol)

Eryri (cathl symffonig):

      Fersiwn band pres

      Fersiwn gerddorfaol

Gododdin - cathl symffonig am frwydr Catraeth

Chwedl y Llyn - cyfres yn seiliedig ar chwedl o Ynys Môn:

      Fersiwn wreiddiol, i gerddorfa fechan

      Fersiwn i gerddorfa glasurol

Cyfres Fechan i Linynnau

Llam Carw - agorawd i gerddorfa

Amaterasu - consierto i delyn, gyda thrombôn unawdol, yn seiliedig ar hen chwedl Siapaneaidd

Archwadan - monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (i gynulleidfaoedd ifanc); hefyd ar gael yn Saesneg fel Ultraduck

Dirion Dir - cantawd am hanes Ynys Môn i unawdwyr SATB, corau o bob math, a band pres

Microncerto - consierto cryno iawn (5 munud!):

      fersiwn wreiddiol i fas dwbl a cherddorfa   

      fersiwn i iwffoniwm a cherddorfa

Y Daith i'r Blaned Aflafar (The Mission of SPM-1) - gwaith dramatig i gynulleidfaoedd ifainc, yn galw am actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

Wythnos yng Nghymru Fydd - opera (sgôr leisiol ar gael drwy gysylltu â'r cyfansoddwr)


Bookmark and Share